JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )24 กรกฎาคม 2562
เครือ เวท โปรดักส์
เครือเวทโปรดักส์ องค์กรชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจ ด้านสุขภาพสัตว์ ที่มีนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านการผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย สินค้า ที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามระดับสากล ปัจจุบัน เรามี 15 บริษัท ในเครือ ทั้งปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง ที่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั้งไทย จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา

ด้วยวิชาการนำงานขาย ถือว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญ เพื่อให้ลูกค้ามีผลผลิตที่ดี ต้นทุนต่ำ มีกำไร ที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก องค์กรจึงต้องการพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเบี้ยขยัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดฟอร์ม
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ปรับค่าจ้างประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- ฝึกอบรมและพัฒนา
- ค่าเดินทาง
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าที่พัก (ปฏิบัติงานนอกสถานที่)
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
- รางวัลอายุงาน 5 ปี 10 ปี 20 ปี
- เงินของขวัญ งานแต่ง งานบวช รับปริญญา
- เงินช่วยเหลืองานศพ

สวัสดิการอื่นๆ (เฉพาะตำแหน่ง)
- เงินกู้สวัสดิการเพื่อดาวน์รถยนต์
- เงินกู้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ (เงิน Advance)
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ปฏิบัติงาน
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่าครองชีพ
ตำแหน่ง : สัตวบาลส่งเสริมภายในประเทศ(ปฏิบัติงานตามฟาร์มลูกค้า)

รายละเอียดของงาน
1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการ หรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร
2.สนับสนุนงานด้านวิชาการในทุกๆ ด้านให้กับพนักงานขาย
3.พัฒนาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา
4.ประสานงานกับที่ปรึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
5.จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์ม เช่น การจัดอบรมพนักงาน เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามฟาร์มต่างๆ
แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
หลายอัตรา
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ ชาย และหญิง อายุ 24 - 40 ปี
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท (สาขาสัตวบาล,สัตวศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  มีประสบการณ์ด้านสัตวบาลประจำฟาร์ม 2 - 5 ปี ขึ้นไป
  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ
  สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครผ่าน E-mail บริษัทฯ
ติดต่อ
ฝ่าย HR คุณนพเก้า
เครือ เวท โปรดักส์
เวทโปรดักส์ กรุ๊ป 3300/121-124 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร  10900
โทร : 090-197-5323
Email : Mc-vet_02@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.vetproducts.co.th
 LINE ID : hr-vet-product

รหัสงาน 1082137
ชื่อตำแหน่งงาน สัตวบาลส่งเสริมภายในประเทศ(ปฏิบัติงานตามฟาร์มลูกค้า)
ประเภทงานหลัก เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
เงินเดือน ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามฟาร์มต่างๆ
วันที่ลงประกาศ 24 กรกฎาคม 2562
ติดต่อ ฝ่าย HR คุณนพเก้า
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้