JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )26 มิถุนายน 2562
บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป

สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
2. เงินปรับประจำปี
3. โบนัสประจำปี
4. สิทธิสวัสดิการที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราห์
5. เงินช่วยเหลืองานศพ
6. เงินช่วยงานมงคลสมรส
7. เงินค่ารักษาพยาบาล(เฉพาะฝ่ายขายที่ปฎิบัติงานต่างจังหวัด)
8. ประกันชีวิตบางตำแหน่งงาน
9. งานเสี้ยงสังสรรค์ประจำปีของบริษัท
10. ทุนการศึกษาบุตร
11. พนักงานดีเด่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

รายละเอียดของงาน
วางแผนการบริการจัดส่งอาหารให้ฝ่ายขาย
- วางแผนการรับคืนอาหารจากลูกค้า
- วางแผนการบริการงานที่นอกเหนือจากส่งอาหารตามที่ได้รับการร้องขอ
- ประสานงานการทำงานกับแผนกอื่นๆ
- วางแผนและตรวจสอบ การควบคุมต้นทุนเชื้อเพลิงของการใช้รถบรรทุก
- ควบคุมต้นุทนและค่าใช้จ่ายภายในแผนก
- จัดทำและวัดผล KPI ประจำเดือนและนำเสนอผลงานประจำไตรมาส
- สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนของแผนก
- ควบคุมการตรวจติดตามการใช้รถจากระบบ GPS
- ควบคุมการนำรถเข้าตรวจเช็ครถตามแผน PM
- ควบคุมและสุ่มตรวจการตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้ของพนักงานขับรถ
- ควบคุมการแจ้งซ่อมและประสานงานแจ้งซ่อมให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
- จัดทำรายงานการปรับปรุงสภาพรถให้พร้อมสนับสนุนตามที่หน่วยงานร้องขอ
- ควบคุมและผลักดันกิจกรรม TPM ของแผนกจัดส่งภายนอก
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระบบคุณภาพต่างๆ
- ควบคุมดูแลการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ ของแผนก
- ควบคุมดูแลพนักงานขับรถและพนักงานติดรถ
- วางแผนกการฝึกอบรมพนักงานขับรถและพนักงานติดรถให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
- ควบคุมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินความเสี่ยงภัยจากการทำงาน ชี้บ่งจุดอันตราย ประเมินโอกาส ประเมินความรุนแรง
- กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยจากการทำงาน
- สนับสนุนและผลักดันพนักงานขับรถเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
อัตรา
1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  เพศชาย อายุ 30-40 ปี
  มีประสบการณ์ด้านงาน Logistic 5 ปีขึ้นไป
  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  มีทักษะด้านการประสานงาน
  มีความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก
  มีความรู้ด้านเส้นทางจราจรทางบก
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณลลิตภัทร พวงจำปา
  โทร : 02-473-7856
  Email : gfpt_160@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 266 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วิธีการสมัคร
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท
3. ส่งจดหมายสมัครงานมายังบริษัท พร้อมเอกสารการสมัครงาน
4. สมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
คุณนัฎฐาพร เปิ้นสาตร์ (ฝ่ายบริหารบุคคลกลาง)
บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 อาคาร GFPT ถ.พระราม 2  แขวงบางมด  เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร  10150
โทร : 02-473-8266
แฟกซ์ : 02-473-8383
Email : gfpt_160@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.gfpt.co.th
รหัสงาน 1082502
ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
ประเภทงานหลัก งานขนส่ง-คลังสินค้า
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การเกษตร
วันที่ลงประกาศ 26 มิถุนายน 2562
ติดต่อ คุณนัฎฐาพร เปิ้นสาตร์ (ฝ่ายบริหารบุคคลกลาง)
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้