JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )15 กรกฎาคม 2562
ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจุบันที่ได้มาตรฐาน GMP และได้รับการับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- โบนัส /OT/ค่าอาหาร/ค่ากะ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- รถรับ-ส่ง
- เบี้ยขยัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดของงาน
1.การทำระบบและวางแผนการทำวิจัยและพัฒนาตำรับยาต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ตรวจหาสาเหตุ แนวทางการแก้ใขและป้องกันตำรับยาที่มีปัญหาและได้รับขอร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน (Complain and Recall Product )
3.ดำเนินการวิจัยและพัฒนาตำรับยาใหม่หรือยาเก่าที่ต้องปรับปรุงให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.จัดอบรมพนักงานในฝ่ายให้เข้าใจในระบบ ขั้นตอน และเทคนิคในการวิจัยและพัฒนาตำรับยาต่างๆ
5.ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
6.จัดอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามหลัก GMP และ SOP อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
7.พิจารณาอนุมัติการลาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชา
8.เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
9.งานอื่นไดตามที่ผู็บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา
1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติจำเพาะของวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช่ในการตั้งตำรับยา
  มีความรู้และความชำนาญในหลักการ และขั้นตอนการผลิตยาทุกประเภท
  มีความเข้าใจคุณสมบัติของเภสัชตำรับแต่ละตำรับเป็นอย่างดี ตลอดจนถึงทราบถึงปัญหาและเเนวทางแก้ไขของตำรับยาแต่ละตำรับ
  มีความรู้และความชำนาญในด้านวงแผนการทดลองและวิจัย รวมถึงการประยุกต์ใช้อย่างดี
  มีความสามารถในการจัดระบบความคิดตริตรอง ในการเเยกเเยะปัญหาที่ต้องแก้ไขและจัดลำดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างชำนาญ
  มีความสามารถและกล้าตัดสินใจ
  มีความเข้าใจพื้นฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP)
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านปุม Apply Now ของ JobThai
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (อยู่ใกล้ห้าง แฟชันไอส์แลนด์)
 • ติดต่อ
  คุณธนัชภรณ์ วัชรภรณ์ - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
  557 ถ.รามอินทรา  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว
  กรุงเทพมหานคร  10230
  โทร : 02-510-0021, 02-943-1504-8, 083-988-6591, 093-283-1026
  แฟกซ์ : 02-510-9945
  Email : anblab_23@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.anblab.com
  รหัสงาน 1085120
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  ประเภทงานหลัก ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
  ประเภทงานย่อย ผู้จัดการทั่วไป
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
  วันที่ลงประกาศ 15 กรกฎาคม 2562
  ติดต่อ คุณธนัชภรณ์ วัชรภรณ์ - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้