JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 สิงหาคม 2562
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
บริษัทสงวนทัศน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทในเครือ AV.Group

บริษัทสงวนทัศน์ จำกัด
สวัสดิการ
- โบนัสตามผลประกอบการปีละ 2 ครั้ง
- เบี้ยขยัน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินกองทุนกู้ยืม
- Uniform
- เงินช่วยเหลือในโอกาสแสดงความเสียใจ
- ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
- ของขวัญวันเกิด
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ KPI รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
รายละเอียดงาน
• ร่วมกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) กับผู้บริหารระดับสูง และระดับ หน่วยงาน ในเรื่องทิศทาง เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ตั้งแต่ส่วน Corporate KPIs , Department KPIs และ Individual KPIs ให้มีความสอดคล้อง และสามารถวัดผลงานได้จริง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
• จัดเตรียมและจัดทำเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเก็บทั้งรายบุคคลและรายแผนก แบบฟอร์มการกำหนดตัวชี้วัด เป็นต้น
• ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการเก็บข้อมูลผล การปฏิบัติงาน
• รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ โดยสอบถามจากหัวหน้างานเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนทำการบันทึกข้อมูล และทำการตรวจสอบภายหลังเพิ่มเติมก่อนจัดทำรายงาน
• บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำ Report
• จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการปฎิบัติงานทั้งรายบุคคล รายแผนกและองค์กรนำเสนอผู้บริหารทุกเดือน พร้อมทั้งร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผล KPIs กับผู้บริหาร ซึ่งนำมาสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และการกำหนด Action Plan ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึง การนำผล KPIs แต่ละบุคคลไปพัฒนาต่อยอดการทำแผนพัฒนา และการฝึกอบรมต่อไป
• ในกรณีที่หัวหน้างานแต่ละหน่วยพบเจอปัญหา ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา
ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยน KPIs การเสนอแนะวิธีการเก็บข้อมูล รวมถึงแนวทางการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เตรียมจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยพิจารณา KPIs ร่วมกับ Competency และนำเสนอ Grading & Ranking ตามผลงานจริง เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance)

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
อัตรา เงินเดือน
1
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 27-35ปี
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาบุคลากร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ
  ใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้คล่อง (Excel คล่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  มีความกระตือรือร้น ตั้งใจเรียนรู้งาน
วิธีการสมัคร
1. สามารถเดินทางเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
2. โทรเข้ามาติดต่อขอนัดสัมภาษณ์งาน ตามเบอร์ด้านล่าง
3. สมัครผ่าน Web Site บริษัท
4. สมัครผ่าน JobThai คลิกปุ่ม Apply Now
ติดต่อ
คุณจารุชา
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
139/1 ถนนติวานนท์  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี  11000
โทร : 02-951-3030 ต่อ 1515
Email : sanguantas_77@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.sanguantas.com
สามารถเดินทางโดยรถเมล์สาย 104 32 33 356 90
รหัสงาน 1090243
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ KPI รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
เงินเดือน ตามตกลง
วันที่ลงประกาศ 17 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณจารุชา
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้