JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )21 สิงหาคม 2562
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.betagro.com )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานผลการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย ในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ ตรวจสอบสาเหตุ
- วิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
- รวบรวม สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
- ปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพ, ความปลอดภัยอาหาร, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระเบียบปฏิบัติงานในระบบการจัดการต่างๆ ของบริษัท
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบนโยบายด้านคุณภาพ, ความปลอดภัยอาหาร, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรฐานข้อกำหนดกฏระเบียบต

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย หรือผ่านการฝึกอบรมตามกฏหมายกำหนด
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  สามารถเป็นวิทยากรในการอบรมพนักงานได้
  สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดเฉพาะวันพระ)
  สามารถปฏิบัติงานโรงงานแปรรูปสุกรได้
  ไม่มีสวัสดิการหอพักให้
วิธีการสมัคร
 • ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย
 • เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอน และวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ติดต่อ
  ฝ่ายบริหารกำลังคน
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
  323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร  10210
  โทร : 02-833-8225
  Website : www.betagro.com/career
  รหัสงาน 1090935
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
  ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
  ประเภทงานย่อย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การเกษตร
  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  วันที่ลงประกาศ 21 สิงหาคม 2562
  ติดต่อ ฝ่ายบริหารกำลังคน
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้