JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )20 สิงหาคม 2562
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็นเวลาเกือบ 40 ปีที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการรับประทาน

วันนี้ไทยยูเนี่ยนถือเป็นผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกโดยมียอดขายกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีการจ้างงานกว่า 46,000 ตำแหน่งทั่วโลก ตลอดเวลาเราทุ่มเทการผลิตสินค้าอาหารทะเลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง และใส่ใจในเรื่องรสชาติ และความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลก

เราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่จำหน่ายภายในประเทศไทย เช่น ซีเล็ค ฟิชโช และเบลลอตต้า และแบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch

ในฐานะที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในนวัตกรรม และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราภูมิใจที่ได้เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค (UN Global Compact) และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (ISSF) รวมทั้งเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในปี 2557 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร และในปี 2558 ก็ได้ร่วมอยู่ในดัชนีเดียวกันเป็นปีที่สองด้วยคะแนนรวมที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 67% จากการดำเนินงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (Manager)

รายละเอียดของงาน
บริหารงานด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และรบบคุณภาพ โดยการวางแผน และจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้า กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ในระหว่างงการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป การประกันคุณภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ GMP and HACCP พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านคุณภาพ และระบบคุณภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ภารกิจหลัก/กิจกรรมหลัก
1.วางแผน และจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้า
2.จัดทำแผนการทวนสอบ ระบบคุณภาพ และทวนสอบผลการดำเนินงาน
3.กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
4.เป็นหัวหน้าทีม HACCP ในการจัดทำระบบ
5.มอบหมาย ชี้แจง และแนะนำให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนำไปปฏิบัติตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
6.สรุป และประเมินข้อมูลด้านการควบคุมคุณภาพเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในการประชุม
7.ตอบปัญหาคำร้องเรียนลูกค้า
8.คัดเลือกผู้ขาย และประเมินประสิทธิภาพผู้ขายด้านคุณภาพ
9.พิจารณาคัดเลือกบริษัทกำจัดแมลง ควบคุมดูแล Pest Control
10.พิจารณาคัดเลือกห้องปฏิบัติงานสอบเทียบ และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ และเคมี
11.อนุมัติใบเสนอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในฝ่าย
12.ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
13.สรุป และรายงานด้านระบบคุณภาพประจำเดือนยัง QM ส่วนกลาง
14.ตรวจสอบ และอนุมัติการทำงานล่วงเวลาของผู้ใต้บังคับบัญชา
15.สรุปค่าใช้จ่าย และจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในฝ่าย

สถานที่ปฏิบัติงาน
31 ซอยสะพานปลา (เจริญกรุง 54) ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรี วทบ.สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร และโภชนาการ, วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเทคโนโลยีอาหาร
  ประสบการณ์ 10 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP/HACCP และมึความรู้การผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
  มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ
  มีความคิดเชิงระบบ
  มีความรับผิดชอบสูง
  มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  สามารถเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Offices (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet ได้เป็นอย่างดี
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณเอกสิทธิ์ สมศรียานุภาพ (เอก)
  โทร : 081-889-1664
  Email : thaiuniongroup_271@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 31 ซอยสะพานปลา (เจริญกรุง 54) ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 LINE ID : aekagain

วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา 8.00 - 16.00 น.

 • Submit online application: www.thaiuniongroupcareer.com/register/en
  More vacancies visit: www.thaiuniongroupcareer.com/jobs/en
  ติดต่อ
  Talent Acquisition
  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  72/1 ถ.เศรษฐกิจ 1  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  จังหวัดสมุทรสาคร  74000
  โทร : 034-816-500, 034-419-999
  แฟกซ์ : 034-816-499
  Email : thaiuniongroup_271@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.thaiunion.com , www.thaiuniongroupcareer.com
  รหัสงาน 1095027
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (Manager)
  ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
  ประเภทงานย่อย ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
  เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
  สถานที่ปฏิบัติงาน 31 ซอยสะพานปลา (เจริญกรุง 54) ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  วันที่ลงประกาศ 20 สิงหาคม 2562
  ติดต่อ Talent Acquisition
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้