JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )12 กันยายน 2562
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

สวัสดิการ
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทันตกรรม
และอื่นๆ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

รายละเอียดของงาน
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและความเสี่ยง เพื่อกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน และวงเงินสินเชื่อค่าสินค้าและภาชนะ ดำเนินการตรวจสอบเรีบกเก็บหนี้ค่าสินค้า ของลูกค้าที่สาขาเป็นผู้ดำเนินการเก็บค่าสินค้า วิเคราะห์ข้อมูลภาชนะเปรียบเทียบกับยอดขาย เพื่อพิจารณา ความคุ้มค่า ในการให้ยืมภาชนะ และความเสี่ยงของภาชนะสูญหาย วิเคราะห์ผลการตอบแทนการให้เครดิตชั่วคราว สำหรับรายการส่งเสริมการขายประเภทต่างๆ สรุปและวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้และสาเหตุของ overdue ต่อที่ประชุม
สถานที่ปฏิบัติงาน
North Park
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์การทางด้านวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ และ ติดตามหนี้ อย่างน้อย 4 ปี
  มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ( MS Word, Excel) เน้นการใช้งาน excel ได้อย่างดี
  มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที
- สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ
- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล


พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร
สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
4. ประวัติย่อ (Resume)
- สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ
***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
214 หมู่ 5 (โครงการนอร์ธปาร์ค)  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร  10210
โทร : 02-984-2000
Email : Thainamth_484@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.thainamthip.co.th
รหัสงาน 1096560
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประเภทงานหลัก งานการเงิน-ธนาคาร
ประเภทงานย่อย งานสินเชื่อ-วิเคราะห์สินเชื่อ
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
สถานที่ปฏิบัติงาน North Park
วันที่ลงประกาศ 12 กันยายน 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้