JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )12 กันยายน 2562
มูลนิธิรามาธิบดี
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้น มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมาเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งการระดมทุนที่ผ่านมานั้น สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้หลายหมื่นคนต่อปีนอกจากนี้ยังได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเช่น นำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากจุดกำเนิดที่ต้องการเป็นองค์กรการกุศลในดวงใจของคนไทยในฐานะสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ “ให้” สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ที่เจ็บป่วย ตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยแนวคิดใหม่ที่เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลจริง เพื่อทุกการ “ให้” จะก่อประโยชน์สูงสุดในพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านคือ
1.รักษา : เป็นที่พึ่งของคนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นให้พ้นจากความเจ็บป่วย
2.วิจัย : เพื่อความเป็นเลิศในการรักษาและพร้อมรับมือกับโรคใหม่ๆ
3.สร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ : เพื่อให้ประเทศไทยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการ
4.สร้างเสริมสุขภาพ : ให้ความรู้และเพื่อเป็นเกราะป้องกันความเจ็บป่วย
เพราะการให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่รักษา แต่ต้องมีทั้งการวิจัย สร้างแพทย์ และสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักรไม่สิ้นสุด

ทุกโครงการของมูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงส่งเสริมทั้ง 4 ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะหากการแพทย์เอาชนะความเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสามารถในการป้องกันความเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น ความเจ็บป่วยก็ยิ่งน้อยลง และสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่อนาคต

ดังนั้น มูลนิธิรามาธิบดีฯจึงเชื่อมั่นว่า การให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนคือการให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด และจะมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเชื่อในสิ่งเดียวกันนี้ได้มอบ “การให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด” นี้แก่สังคมไทยตลอดไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม(เมืองไทยประกันชีวิต)
- เครื่องแบบพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- เบี้ยขยัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
1.เชิญชวนและจำหน่ายของที่ระลึก
2.ควบคุม ดูแล ยอดขาย และ stock สินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3.จัดทำรายงานสรุปยอดการจำหน่ายในแต่ละวัน รายเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณจุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
5.บริหาร จัดการ ยอดขายเพื่อวางแผนการเบิกสินค้าที่ระลึกให้เหมาะสม
6.รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริจาค
7.ให้ข้อมูลแก่ผู้บริจาคหรือบุคคลที่มาติดต่อซื้อของที่ระลึกในด้านสิทธิประโยชน์และโครงการต่างๆ
8.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1
ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น+โอที
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  สามารถใช้โปรแกรม MS Office /word /Excel /power point ได้
  มีความอดทน ทัศนคติดี พร้อมเรียนรู้งาน รักงานบริการ
  มีประสบการณ์ด้านการขายมาอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้
  ทำงานล่วงเวลาได้
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง
- สมัครผ่านอีเมล
- สมัครผ่าน JobThai.com
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
มูลนิธิรามาธิบดี
270 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร  10400
โทร : 02-201-2222 ต่อ 132
แฟกซ์ : 02-201-2920
Email : ke_sasirat_09@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.ramafoundation.or.th
- รถเมย์สาย 8, 157, 509, ปอ. 44
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุเสาวรีย์
รหัสงาน 1096637
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก ขาย
ประเภทงานย่อย พนักงานขาย/Sales/AE
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อื่นๆ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น+โอที
วันที่ลงประกาศ 12 กันยายน 2562
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่