JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )22 สิงหาคม 2562
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดยทีมผู้บริหารกลุ่มอินโดรามา ผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ (Polyester) กำลังเพิ่มกำลังการผลิต
มีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และรักความก้าวหน้ามาร่วมงาน ดังต่อไปนี้

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- หอพัก
- ค่ากะ
- เบี้ยขยัน,เบี้ยขยันพิเศษ
- ค่าอาหาร
- โบนัสประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพครอบครัว
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- วันหยุดตามประเพณี
- เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพบิดา,มารดา,คู่สมรส, บุตร
- ตรวจสุขภาพประจำปี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รายละเอียดของงาน
1) รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ,อะไหล่ ทั้งในและต่างประเทศ
2) จัดทำเอกสารการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่ายจัดซิ้อให้มี
วัตถุดิบ และอะไหล่เพียงพอต่อความต้องการ
3) ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
5) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
Map Ta Phut Industrial Estate
ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
อัตรา
1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  การศึกษาปริญญาตรี
  มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
  ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการต่อรอง
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบในงานบริการ
วิธีการสมัคร
Interested applicants are invited to submit their detailed resumes stating qualifications and experience to the Human Resources Department.
ติดต่อ
คุณรุ่งทิพย์ ฤทธิ์บำรุง
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 6 ถ.ไอสอง  ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง  21150
โทร : 038-683-870-8 ต่อ 5013
แฟกซ์ : 038-683-884
Email : indoramath_101@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 1097227
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ประเภทงานย่อย จัดซื้อ
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ สิ่งทอ
สถานที่ปฏิบัติงาน Map Ta Phut Industrial Estate
วันที่ลงประกาศ 22 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณรุ่งทิพย์ ฤทธิ์บำรุง
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้