JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 กันยายน 2562
OISHI Group
“บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” และบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชาเขียว ตราโออิชิกรีนที, ฟรุกโตะ, ชาคูลล์ซ่า, โอเฮิร์บ ฯลฯ และเป็นครัวกลางในการผลิตอาหาร และวัตถุดิบ ส่งให้กับร้านอาหารในเครือโออิชิ อาทิ โออิชิบุฟเฟต์,โออิชิเอกเพรส, ชาบูชิ, นิกุยะ และอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แซนวิช, ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าฯลฯ

มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันมีคุณภาพให้กับองค์กรทั้ง 5 แห่ง ดังนี้

1. สำนักงานใหญ่ อาคาร CW Tower รัชดา (MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
2. โรงงานนวนคร นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี (ผลิตเครื่องดื่ม)
3. โรงงานอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี (ผลิตเครื่องดื่ม)
4. โรงงานวังม่วง อำเภอแสลงพัน จังหวัดสระบุรี (ผลิตเครื่องดื่ม)
5. โรงงานบ้านบึง อำเภอหนองชาก จังหวัดชลบุรี (ผลิตอาหาร)


บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
สวัสดิการ
รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม ความมั่นคงสูง

 • หมายเหตุ สวัสดิการขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข


 • - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
  - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
  - ค่าครองชีพ
  - ค่าอาหาร
  - ข้าวสวยฟรี
  - ตรวจสุขภาพร่างกาย
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  - การปรับอัตราจ้าง
  - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
  - ทุนการศึกษาบุตร
  - ส่วนลดการซื้อสินค้า
  - รถรับ-ส่งพนักงาน
  - กิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์, Sport day, ท่องเที่ยวประจำปี
  และอื่น ๆ ตามโครงสร้างสวัสดิการของทางบริษัทฯ

 • หมายเหตุ: สำนักงานใหญ่ ทำงาน 5 วัน

 • หมายเหตุ: โรงงาน ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
 • ตำแหน่ง : HR Recruiter (สำนักงานใหญ่ CW Tower, MRT ศูนย์วัฒนธรรม)

  รายละเอียดของงาน
  1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน Action Plan การรับพนักงานร้านอาหาร Restaurant เปิดใหม่ และสรรหาอัตรากำลังทดแทน
  2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ,ชุมชน,สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยฯ หา Sourcing เพื่อรับสมัครและคัดเลือกเข้าร่วมงานกับร้านอาหาร Restaurant
  3. ประสานงานและร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน / Job Fair/ Campus กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  4. รับสมัครและคัดเลือกพนักงานร้านอาหาร Restaurant ประเภทต่างๆ (Part Time / Full Time) เช่น ทวิภาคีฝึกงาน/สหกิจศึกษา และพนักงานพิการ ร่วมกับทีม ของแบรนด์ที่ดูแลรับผิดชอบตาม Requirement และเป้าหมายที่กำหนด
  • สาขาเปิดใหม่ New Store
  • สาขาที่ขออัตรากำลังทดแทน Replace
  5. รับสมัครและคัดเลือกพนักงานร้านอาหาร Restaurant (ทีมงาน) ระดับ 4-6 ของ Restaurant ร่วมกับทีม ของแบรนด์ที่ดูแลรับผิดชอบตาม Requirement และเป้าหมายที่กำหนด
  • สาขาเปิดใหม่ New Store
  • สาขาที่ขออัตรากำลังทดแทน Replace
  6. สรุปและรายงานผลการสรรหาพนักงานประจำเดือนของแบรนด์เพื่อนำเสนอตามสายบังคับบัญชา
  7. ดูแล-รักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
  8. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ มูลนิธิ/นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อจัดทำหลักสูตรการศึกษา และแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษาพนักงานกลุ่มการศึกษาและพนักงานพิการอย่างต่อเนื่อง
  9. ให้คำปรึกษาและจัดกิจกรรมต่างๆกับพนักงานกลุ่มการศึกษาและพนักงานพิการ
  10. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพนักงานใหม่ /ความครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องและความถูกต้องของ Data พนักงานใหม่แบรนด์ที่ดูแลทั้งหมด เช่น เอกสารสมัคร วันเริ่มงาน สัญญาจ้าง เลขที่บัญชี การค้ำประกัน ฯลฯ
  11. ดูแล-รักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
  12. แนะนำและให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ของแบรนด์ที่รับผิดชอบ
  13. สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทกับร้านอาหาร Restaurant แบรนด์ที่ดูแลรับผิดชอบให้ทราบและเข้าใจ
  14. สื่อสารและให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ/ค่าจ้างแก่พนักงาน
  15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  อัตรา เงินเดือน
  2 อัตรา
  17,000 - 30,000
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์รัฐศาสตร์จิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    เพศชาย
    มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร / ด้านแรงงานสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์ในองค์กร 2-3 ปี
    มีบุคลิกภาพ อัธยาศัยดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
    มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบริการเป็นอย่างดี
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
    สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงนโยบายของบริษัทๆ ได้
    สามารถเดินทางได้ เช่นออกนอกพื้นที่ ไปต่างจังหวัดได้
  สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
    ติดต่อ : Human Resource
    Email : oishigroup_490@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  วิธีการสมัคร
  - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  - ส่งจดหมายสมัครงาน
  - ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
  ติดต่อ
  HR
  OISHI Group
  สำนักงานใหญ่ CW Tower รัชดา  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร  10310
  โทร : สำนักงานใหญ่ : 02-768-8888 กด 0 หรือกด 8823, โรงงานนวนคร ปทุมธานี, บ้านบึงชลบุรี, อมตะนคร ชลบุรี และวังม่วง สระบุรี ติดต่อ 02-765-8000 ต่อ 8120, 8059
  Email : oishigroup_490@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.oishigroup.com
  รหัสงาน 1098550
  ชื่อตำแหน่งงาน HR Recruiter (สำนักงานใหญ่ CW Tower, MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
  ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
  ประเภทงานย่อย งานว่าจ้างและเงินเดือน
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
  เงินเดือน 17,000 - 30,000
  วันที่ลงประกาศ 17 กันยายน 2562
  ติดต่อ HR
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้