JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )23 สิงหาคม 2562
บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีในสังคมไทย รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและบริษัทห้าง ร้านชั้นนำของประเทศ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อม ทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร มาเป็นระยะเวลายาวนาน

 • บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นตัวกลางในการลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของลูกค้า ด้วยสินค้ามาตรฐานสากล บริการที่รวดเร็วฉับไว รวมทั้งทีมงาน ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในฐานะที่บริษัทฯได้รับการยอมรับ จากลูกค้าในระดับหนึ่ง จึงทำให้ทีมงานทุกคนมีพลังมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาและเสริม- สร้างศักยภาพ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

 • ปัจจุบันบริษัทฯกำลังต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัทฯ

  King Telecom Co.,Ltd.
 • สวัสดิการ
  - สวัสดิการภาพรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย
  - ประกันสังคม
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สะสมสูงสุด 15%)
  - เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  - ปรับเงินเดือนประจำปี
  - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  - เงินกู้ธนาคารออมสิน
  - เงินกู้กรณีฉุกเฉินของบริษัท
  - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ บิดา - มารดา คู่สมรส และบุตร ของพนักงาน
  - ของขวัญเยื่ยมไข้ พนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
  - การอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านอาชีพให้พนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานต่อไป

 • สวัสดิการสำหรับ Engineer

 • - ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
  - ค่าเช่ารถ
  - ค่าโทรศัพท์
  ตำแหน่ง : Sales&Marketing Director รับสมัครด่วน !

  รายละเอียดของงาน
  • กำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายหลัก เพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจอย่างมีศักยภาพ พร้อมตรวจสอบความเหมาะสมของข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • สำรวจและวิเคราะห์ทางการตลาด (Market Research & Analysis) / จัดทำ Feasibility Study เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
  • จัดเตรียมแผนการเงิน (Financial Plan) การประเมินค่าโครงการ (Appraisal Study) และรายงานกระแสเงินสด(Cash Flow) ของ Project
  • จัดทำและพัฒนาแผนธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาวนำเสนอผู้บริหาร
  • บริหารจัดการงบประมาณ และทีมงานขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายและผลสำเร็จที่ตั้งไว้ พร้อมกำหนดตัวชี้วัดผลงานของทีมงานขาย
  • วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่ง เพื่อให้สามารถบริหาร หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการขายได้อย่างเหมาะสม
  • มองหาโอกาส หรือช่องทางการดำเนินธุรกิจ โครงการ หรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
  • สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้าและรับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจเพื่อช่วยในการพัฒนาธุรกิจใหม่ภายในเครือข่ายทีมีอยู่ และ/หรือช่องทางการขายใหม่
  • เจรจาต่อรองกับคู่ค้า และ/หรือลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จของงานตามที่วางเป้าหมายไว้
  • ดูแลบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมขาย

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  อัตรา เงินเดือน
  1
  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การตลาด, คอมพิวเตอร์, Computer Engineering, Telecommunications
    มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปีด้านงานขาย IT, Data communications, Telecommunications ทั้งภาครัฐและเอกชน
    มีประสบการณ์ทำงานด้านโทรคมนาคมมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีทักษะในการสื่อสารอธิบายความและการเจรจาต่อรองที่ดี
  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติสมัครงานทาง E-mail

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

 • โปรดแต่งกายสุภาพ และ เตรียมเอกสารสมัครงานมาให้ครบ

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด
  4. สำเนาหลักฐานผลการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) 1 ชุด
  5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  6. หนังสือรับรองการทำงาน 1 ชุด
  7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด
  ติดต่อ
  คุณบิว
  บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 20 ซอยบางนา-ตราด 25  แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร  10260
  โทร : 02-744-1222 ต่อ 605, 090-198-9193, 061-919-5468
  แฟกซ์ : 02-744-1112
  Email : kingtelecom_99@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.king-telecom.com
  (อยู่ใกล้เซ็นทรัลซิตี้บางนา , Big C บางนา)
  รหัสงาน 1099974
  ชื่อตำแหน่งงาน Sales&Marketing Director รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก ขาย
  ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ สื่อสาร
  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
  วันที่ลงประกาศ 23 สิงหาคม 2562
  ติดต่อ คุณบิว
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้