JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )18 สิงหาคม 2562
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

สวัสดิการ
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทันตกรรม
และอื่นๆ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ระบบบริการลูกค้า รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการขาย รวมไปถึงการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการในช่วงเวลาที่ได้กำหนด รวมถึงการประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมงานขาย ทีมงานกระจายสินค้า เพื่อให้งานตรงตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการติดตามวัดผล KBI ของการขายและการจัดจำหน่าย เพื่อนำมาปรับปรุงและทำให้โครงการสามารถดำเนินไปได้ประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผนโครงการ การขาย โลจิสติกส์ หรือสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคำนวณ และการแก้ไขปัญหาได้ดี
  มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (MS Excel & PowerPoint) และมีความรู้ในการทำ Presentation ได้อย่างดี
  มีรถยนต์ และสามารถนำมาใช้งานได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
  โทร : 091-119-3004
  Email : Thainamth_487@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที
- สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ
- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล


พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร
สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
4. ประวัติย่อ (Resume)
- สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ
***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
214 หมู่ 5 (โครงการนอร์ธปาร์ค)  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร  10210
โทร : 02-984-2000
Email : Thainamth_487@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.thainamthip.co.th
รหัสงาน 1100562
ชื่อตำแหน่งงาน นักวิเคราะห์ระบบบริการลูกค้า รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )
ประเภทงานย่อย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ หลักสี่
วันที่ลงประกาศ 18 สิงหาคม 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้