JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 สิงหาคม 2562
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Let's start a brighter career future together.


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สวัสดิการ
- การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
- สิทธิประกันสังคม
- ทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโท
- อบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ

รายละเอียดของงาน
วางแผน บริหารจัดการ ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิโครงการที่เกี่ยวกับงานพัฒนากลไกขับเคลื่อนจังหวัด เพื่อให้มีข้อเสนอจากหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ในจังหวัด ใช้เป็นข้อเสนอในการพัฒนาระดับภาคนโยบาย, โครงการที่เกี่ยวกับงานพัฒนาและอบรมโรงเรียน เพื่อให้เกิดโรงเรียนนำร่องที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงาน และเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ เช่น ชุมชนรอบโรงเรียน หรือการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นต้นร่วมมือกับทีมงานในโครงการและการจัดอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา
หลายอัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการโครงการ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความรู้พื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสนใจที่ทำงานเพื่อการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  สามารถในการใช้ Microsoft Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
  สามารถเดินทางและทำงานนอกสถานที่ได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : somsakul
  โทร : 02-544-5005
  Email : scb_713@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไปสมัครได้ด้วยตนเองที่ตึก CAREER@SCB (RCP) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ทุกวันทำการของธนาคาร ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น.


**Interested applicants are invited to quick apply or in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to: scb_recruitment@scb.co.th**

ติดตามข่าวสารการสมัครงานของ SCB ก่อนใครได้ที่ LINE ID: @careeratscb
ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาบุคลากร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร  10900
โทร : 02-544-3644
Email : scb_713@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.scb.co.th
รหัสงาน 1100650
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่โครงการ
ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
ประเภทงานย่อย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ธนาคาร
วันที่ลงประกาศ 14 สิงหาคม 2562
ติดต่อ ฝ่ายสรรหาบุคลากร
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้