JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 กันยายน 2562
บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
ขอบเขตงานบริการของบริษัท
รับตีเส้นจราจร งานก่อสร้าง งานจราจรทุกชนิด ผลิตและจำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติก
จำหน่ายอุปกรณ์ safety
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด
จำหน่ายสินค้าประเภทฮารด์แวร์ ทุกชนิด
จำหน่ายไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟ

บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
สวัสดิการ
- โอที
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลประกอบการณ์
- ปรับเงินประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา บุตร คู่สมรส
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล กำกับหน่วยงาน ด้านระบบไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า
- ปรับ เปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ แก้ไขปัญหา
ในงาน ตลอดจนตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า
- ใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ์
- คิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให้เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนาเอกสาร คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ
- ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ร่
- กำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา
แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน
โครงการเอกสินแฟคทอรี่ คลอง 11
ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
อัตรา เงินเดือน
1
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
  ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรม สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าทุกสาขา
  มีประสบการณ์ด้านทำราคากลาง และสามารถทำราคากลางได้ทั้งภายในและภายนอก
  สามารถจัดการและบริหาร รวมถึงวางแผนการทำงานได้เป็นอย่างดี
  สามารถใช้งานโปรแกรม MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
  มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และมีความคล่องตัวสูง
  สามารถ เดินทางมาปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
  มีความรับผิดชอบสูง
  ถ้ามีประสบการณ์ เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ประสบการณ์เคยทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน อุตสาหกรรม มาอย่างน้อย 1 ปี
วิธีการสมัคร
 • สอบถามข้อมูลตามเบอร์ด้านล่าง
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ติดต่อ
  คุณศิริรัตน์ (ฝ่ายบุคคล)
  บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
  โครงการเอกสิน เฟคทอรี่ ธัญบุรี คลอง11
  98/55 หมู่ 2  ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี
  จังหวัดปทุมธานี  25140
  โทร : 098-271-4260
  Email : ttubsiri_22@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  รหัสงาน 1108028
  ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า
  ประเภทงานหลัก วิศวกร
  ประเภทงานย่อย วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการเอกสินแฟคทอรี่ คลอง 11
  วันที่ลงประกาศ 17 กันยายน 2562
  ติดต่อ คุณศิริรัตน์ (ฝ่ายบุคคล)
  คลิกเพื่อขยายแผนที่