เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )19 มกราคม 2562
บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม "สปริงเคิล" มีสำนักงานขายที่สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 13) และมีศูนย์กระจายน้ำดื่ม 15 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีรถส่งน้ำดื่มสปริงเคิลประมาณ 300 คัน


ขณะนี้บริษัทกำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หลายตำแหน่งดังนี้

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เบี้ยขยัน (ตามประกาศของบริษัท)
- โบนัสประจำปี
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร
- จัดสันทนาการต่าง ๆ งานเลี้ยงบริษัทประจำปี
- ส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- อื่นๆ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ วิชาชีพ (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป) รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีรายงาน Checklist การตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอน การทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง ให้ครบทุกตำแหน่งงานโดยนำมาจัดทำเป็น ข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน และมีการปรับปรุงเมื่อลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไป
-ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ครบทุกสถานที่ ทุกพื้นที่ และนำมาจัดทำเป็นโครงการแก้ไขจุดที่เสี่ยงอย่างน้อยเดือนละ 1 โครงการ
- วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง ให้ครบทุกแผนงาน โครงการ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความความปลอดภัยในการทำงานโดยมีการรายงานการปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เป็นประจำทุกเดือน
- แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือของสถานประกอบกิจการ โดยผ่านกิจกรรม Safety Talk อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 หน่วยงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ให้ครบทุกคน
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสกิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รู้เรื่องหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ โดยมีรายงานให้ครอบคลุมตามกฎกระหมายความปลอดภัยกำหนด
- เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ระบบการจัดการต่อปี
- ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า ทุกครั้งเมื่อเกิดขึ้น หรือมีข้อร้องเรียนรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงานวังน้อย ซ.อยู่่เจริญ 1 แถววัดน้อมประชาสรรค์
ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือตามคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 17 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป
  สามารถจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปีได้
  สามารถจัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่แรงงานได้
  หากสัมภาษณ์งานและสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และรู้เส้นทางเขตกรุงเทพฯและปริมณพลเป็นอย่างดี หากมีรถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณอุทัย นาคเจริญ
  โทร : 086-378-7051
  Email : sprinkle_07@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 204 หมู่ที่ 3 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วิธีการสมัคร
- ส่งทาง E-Mail
- ส่งประวัติและใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
- สมัครงานผ่าน www.JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แยก 1  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร  10210
โทร : 02-712-7272 ต่อ 1251,1254
แฟกซ์ : 02-533-6834
Email : sprinkle_07@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.sprinkle-th.com
โรงงานดอนเมือง
จากรังสิต สายรถเมล์ 29, 510 ลงป้ายหมู่บ้านศุภลักษณ์ (ซอยวิภาวดีรังสิต 82) ข้ามสะพานลอย นั่งวินมอเตอร์ไซด์หน้าซอยวิภาวดีรังสิต 41

จากหลักสี่ สายรถเมล์ 29, 510 ผ่านสถานีรถไฟดอนเมือง หมู่บ้านธนินทร ลงป้ายศูนย์โตโยต้าบางกอก (ซอยวิภาวดีรังสิต 39) เดินตรงมาหน้าซอยวิภาวดีรังสิต 41 นั่งวินมอเตอร์ไซด์หน้าซอย

สำนักงานขายโฮมเพลส (ทองหล่อ 13)
นั่งรถไฟฟ้าลงสถานีรถไฟฟ้า ทองหล่อ และนั่งวินมอเตอร์ไซด์ไปซอยทองหล่อ 13 อาคารโฮมเพลส ชั้น 11
รหัสงาน 436058
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ วิชาชีพ (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป) รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
ประเภทงานย่อย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานวังน้อย ซ.อยู่่เจริญ 1 แถววัดน้อมประชาสรรค์
วันที่ลงประกาศ 19 มกราคม 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้