JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 สิงหาคม 2562
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชน ที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (องค์การเภสัชกรรมและบริษัทฯในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) เป็นผู้ผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อฉีดเข้าเส้น (น้ำเกลือ) และน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP, ISO9001, ISO/IEC 17025,ISO13485

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ไม่เคยละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ และให้ความสำคัญสูงที่สุดต่อการตรวจสอบคุณภาพของเวชภัณฑ์อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อความปลอดภัยสูงสุด และสะดวกสบายต่อผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ นับเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความตั้งใจและความพยายามของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นบริษัทเวชภัณฑ์เพื่อคนไทย เพื่อสังคมไทยอย่างแท้จริง

" GHP ผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ คุณภาพมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเพื่อนมนุษย์
มุ่งมั่นพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า"

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิต และเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทฯ เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม และชุดปฏิบัติงาน
- เบี้ยขยัน 300 - 600 บาทต่อเดือน
- ค่าครองชีพ 500 บาท
- ค่าอาหาร 30 บาท ต่อวัน
- ค่ากะขั้นต่ำ 50 บาท
- ค่าล่วงเวลาวันปกติ, ค่าทำงานวันหยุด, ค่าล่วงเวลาวันหยุด
- โบนัสประจำปี
- ปรับประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- เงินกู้ฉุกเฉิน
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน, ญาติเสียชีวิต
- สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- พักร้อน 6 - 10 วัน
- ลากิจโดยได้ค่าจ้าง 10 วันต่อปี
- ลาบวช 30 วัน
- ลาคลอดบุตร 90 วัน
- วันหยุดประเพณี 14 วัน
- วันหยุดประจำสัปดาห์ เสาร์ - อาทิตย์
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ระบบสนับสนุนการผลิต) รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
ตำแหน่งหัวหน้างาน
1. งานซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบ สั่งการงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องกล, กำหนด และเสนอแผนงานซ่อมบำรุง ต่อ ผจก.ส่วนซ่อมบำรุง รวมทั้งควบคุมให้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ, วิเคราะห์หาสาเหตุที่เครื่องจักรขัดข้อง และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน, ประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องจักร, ควบคุม ดูแล ประเมินผล ฝึกงาน สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา, วิเคราะห์ทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- วางแผนซ่อมบำรุง, ควบคุมสั่งการงานซ่อมบำรุงเร่งด่วนฉุกเฉิน,วางแผนบริหารงานสต๊อกอะไหล่, วางแผนงานซ่อมบำรุงร่วมกับฝ่ายผลิต

2. งานอาคารสถานที่
- รับผิดชอบงานอาคารสถานที่โรงงานการผลิต, สำนักงาน, คลังสินค้า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน พื้นที่มีความปลอดภัยถูกต้องตรงตามข้อบังคับของกฎหมาย รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานส่งหน่วยงานของรัฐบาลพร้อมรวบรวมข้อมูลบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดการทั่วไป
- ดูแลระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม, งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
Nava Nakorn Industial Estate, Pathumthani
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
N/A
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ชาย อายุ 25-40 ปี
  วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
  มีความรู้เกี่ยวกับ Utility,AHU, Cooling System, PLC, Compress, Clean Room (HVAC), Facility, Pump Fire Alarm, Hydraulic
  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดีเข้าใจระบบคุณภาพ ISO, GMP, PM,
  มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ตรงต่อเวลา
  สามารถทำงานช่วงวันหยุด Shut Down ได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณกาญจนา,คุณนิชาภา
  โทร : 02-073-0490-6 ต่อ 1002,1003
  Email : ghp_39@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 101/99 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คอลงหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 LINE ID : 0983131836

วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail

 • หมายเหตุ :
  1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย
  2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้
  - ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ)
  - ตรวจสารเสพติด(Amphetamine)
  - X-Ray ปอด
  - ฯลฯ
  ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณกาญจนา
  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
  นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1
  โรงงาน 101/99 ถ.นวนคร 7  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี  12120
  โทร : 02-073-0490-6 ต่อ 1002, 1003
  แฟกซ์ : 02-072-4700, 02-073-0497-8
  Email : ghp_39@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.ghp.co.th
   LINE ID : 0983131836

  รหัสงาน 458063
  ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ระบบสนับสนุนการผลิต) รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
  ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
  เงินเดือน N/A
  สถานที่ปฏิบัติงาน Nava Nakorn Industial Estate, Pathumthani
  วันที่ลงประกาศ 16 สิงหาคม 2562
  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณกาญจนา
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้