JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )23 กรกฎาคม 2562
Syntec Construction Public Co., Ltd.
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลัก คือ รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 31 ปี ทำให้เราได้รับงานก่อสร้างทั้งจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งานวางฐานรากจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ ในลักษณะที่เรียกว่า One Stop Service ซึ่งได้แก่ งานด้านโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องจักรกล งานสุขาภิบาลและงานระบบอัตโนมัติในตัวอาคาร เป็นต้น
ได้นำกระบวนการหรือขั้นตอนการก่อสร้างที่ทันสมัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของบริษัท ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงโครงการก่อสร้าง รวมทั้งพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท และบริษัทได้นำระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 มาปฏิบัติจนได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9002 เป็นรายแรกของประเทศไทยในด้านงานก่อสร้าง
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังและความสามารถ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราSyntec Construction Public Co., Ltd.

สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ
- ค่าพาหนะ/ค่าเดินทาง
- ประกันชีวิต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
- โบนัส
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- กิจกรรมกีฬาประจำปี
- ตรวจสุขภาพ
- งานเลี้ยงปีใหม่
และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด
ตำแหน่ง : Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้
- ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ SSP Tower 1 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft officeได้ดี
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง E-mail
ติดต่อ
คุณวิทยา สุวรรณชาติ
Syntec Construction Public Co., Ltd.
อาคาร SSP Tower 1 เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร  10110
โทร : 02-381-6333 ต่อ 5160
แฟกซ์ : 02-711-5167
Email : synteccon_47@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.synteccon.com
รหัสงาน 568725
ชื่อตำแหน่งงาน Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก งานบัญชี
ประเภทงานย่อย งานธุรการบัญชี
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ SSP Tower 1 (เอกมัย)
วันที่ลงประกาศ 23 กรกฎาคม 2562
ติดต่อ คุณวิทยา สุวรรณชาติ
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้