JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 กันยายน 2562
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สวัสดิการ
1. ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
2. โบนัสประจำปี
3. โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4. การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5. นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6. ประกันสุขภาพกลุ่ม
7. ประกันอุบัติเหตุ
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10. รางวัลอายุงาน
11. รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14. แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
ตำแหน่ง : Supervisor - Trade Channel รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำแผนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายรวมทั้ง แผนการจัดเรียงและวัสดุในส่งเสริมการขาย
2.วางแผนและกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย
3.วิเคราะห์สภาพการขาย/การตลาดและหากลยุทธ์การขาย
4.ผลักดันฝ่ายขายให้ทำตามแผนการส่งเสริมการขายที่ตั้งไว้ และดูแลงบประมาณให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
5. ดูแลติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย
6. นำข้อมูลการขายและวิเคราะห์ผลการขาย ในร้านค้ารวมทั้งคู่แข่ง เพื่อพัฒนาการขายให้บรรลุเป้าหมาย
7.หาโอกาสและเพิ่มกระจายสินค้าในร้านค้า ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าตราเด็กสมบูรณ์มากขึ้น
8.ร่วมงานกับฝ่ายขาย เพื่อเพิ่มยอดขายและวางแผนกลยุทธ์การขายให้ถึงเป้าหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ทำงานด้านการวางแผนการขายการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
  มีประสบการณ๋ด้านการขายและการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และเข้าใจกระบวนการธุรกิจได้ดี
  สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ดี
วิธีการสมัคร
 • E-mail
 • สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครงานผ่าน JobThai
 • สมัครงานผ่าน Link คลิกที่นี่
  ** สัมภาษณ์รู้ผลภายใน 1 อาทิตย์ **นัดเริ่มงานทันที
 • ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
  767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร  10120
  โทร : 038-650-224 (โรงงานระยอง), 034-822-201-3 หรือ 083-989-0951 (โรงงานมหาชัย) , 02-674-7990 ต่อ 913 (สำนักงานใหญ่), 091-119-9095 ,
  แฟกซ์ : 02-674-8530
  Email : hrmaxchup145_57@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.deksomboon.com
  BTS ลงสถานีสุรศักดิ์ ต่อวินมอไซด์
  รหัสงาน 665417
  ชื่อตำแหน่งงาน Supervisor - Trade Channel รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก การตลาด
  ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  วันที่ลงประกาศ 16 กันยายน 2562
  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้