JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 สิงหาคม 2562
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทให้การสนับสนุนต่อเครือธนาคารกสิกรไทย (ธนาคารกสิกรไทยถือหุ้น 100 %) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ บริหารศูนย์แจ้งเตือนการชำระเงิน ประมวลข้อมูลการชำระเงิน จัดทำรายงานการชำระเงิน แจ้งเตือนการผิดนัดชำระเงิน แจ้งเงื่อนไขและขอ้ตกลงการชำระเงินและการปลดภาระ

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด

สวัสดิการ
1. เงิน Incentive
2. โบนัสประจำปี
3. การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
4. ค่าล่วงเวลา
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ(นอกเหนือจากประกันสังคม)
7. สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
8. กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
ตำแหน่ง : ผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor)

รายละเอียดของงาน
- เจรจาต่อรองและให้คำแนะนำ สำหรับการแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค กลุ่ม Non Performing Loan (NPL)
- วิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภคและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
- จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค
- ติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค และประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามหนี้จนถึงที่สุดทั้งหนี้กลุ่มมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันและกลั่นกรองส่งงานให้บริษัทติดตามทวงถามหนี้ภายนอก
- ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานติดตามแก้ไขหนี้ของบริษัทติดตามทวงถามหนี้ภายนอก

สถานที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารกสิกรไทย สำนักราษฏร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
5
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิปริญญาตรี หรือ สูงกว่า คณะบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ คุรุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ การบัญชี
  มีประสบการณ์ใน งานติดตามหนี้ อย่างน้อย 5 ปี
  มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้นำทีมงานติดตามหนี้ อย่างน้อย 2 ปี
  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
  มีประสบการณ์ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทติดตามหนี้ภายนอก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
2. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
3. ส่งใบสมัครทาง Email
4. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
ธนาคารกสิรไทย สำนักราษฏร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร  10140
โทร : 02-470-5243
แฟกซ์ : 02-470-5288
Email : pgc_09@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.kasikornbank.com/TH/AboutUs/PCompanies/Pages/PCompanies.aspx
รหัสงาน 681018
ชื่อตำแหน่งงาน ผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor)
ประเภทงานหลัก งานการเงิน-ธนาคาร
ประเภทงานย่อย งานเร่งรัดหนี้สิน
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ธนาคาร
เงินเดือน ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน ธนาคารกสิกรไทย สำนักราษฏร์บูรณะ
วันที่ลงประกาศ 16 สิงหาคม 2562
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้