JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 กันยายน 2562
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งใน และนอกสถานที่ ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจำ และแพทย์นอกเวลา มากกว่า 300 คน บุคลากรในฝ่ายการพยาบาลมากกว่า 500 คนมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับบริการผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คนต่อวัน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอตั้งปณิธานที่จะให้ความสำคัญในการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้คติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” ดังนี้
1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม
2. การสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในขณะนี้ และต่อไป
บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
 • ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือแพทย์ รับสมัครด่วน !

  รายละเอียดของงาน
  • ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
  • วางแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกเครื่องมือแพทย์ ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน
  • รับแจ้งงานซ่อม ดำเนินการซ่อม และบันทึกการซ่อมในประวัติเครื่องมือแพทย์ทุกครั้ง
  • ติดตามความคืบหน้าของงานคงค้างซ่อม และแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • จัดทำสถิติ Service Report และตัวชี้วัดคุณภาพของแผนกประจำเดือน
  • จัดทำ PM เครื่องมือแพทย์ กลุ่มเสี่ยงต่ำ ตามแผนที่กำหนดไว้
  • ระบุสาเหตุของการซ่อมทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การซ่อมข้อมูลเครื่องมือแพทย์
  • ลดต้นทุนการซ่อม โดยคัดเลือกอะไหล่ที่มีคุณภาพเท่าเทียม แต่ราคาถูกกว่า
  • ติดตามตรวจสอบแผน PM/CAL ของบริษัทคู่สัญญาให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
  • ควบคุมดูแลสถานที่ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหลักการ 7 ส.อยู่เสมอ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  อัตรา เงินเดือน
  1 อัตรา
  เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    เพศชาย / เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์, อิเล็คทรอนิกส์
    ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน Job Thai.com (Click Apply Now)
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 • ติดต่อ
  แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น B
  บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
  345 ถนนเทพรัตน (ถ.บางนา-ตราด กม.3.5)  แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร  10260
  โทร : 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946 หรือ 093-995-8335
  แฟกซ์ : - Line ID : 093-995-8335
  Email : thainakarin_42@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.thainakarin.co.th
  รหัสงาน 726601
  ชื่อตำแหน่งงาน ช่างเครื่องมือแพทย์ รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
  ประเภทงานย่อย ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
  เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
  สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  วันที่ลงประกาศ 17 กันยายน 2562
  ติดต่อ แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น B
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้