เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )15 มกราคม 2562
กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอาหารจากฐานการผลิตสุกรครบวงจร จากบริษัทในเครือ 9 บริษัท ตั้งแต่ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มสุกร โรงงานชำแแหละตัดแต่ง โรงงานแปรรูปอาหาร จนถึง การตลาดสู่ผู้บริโภค ภายใต้การจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตที่ได้คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับมาตรฐานการส่งออก ตลอดกว่า 3 ทศวรรษ


กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป

สวัสดิการ
- โบนัส และ ปรับเงินค่าจ้างประจำปี
- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- การฝึกอบรมประจำปี
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
- วันหยุด วันลา ตามกฎหมายแรงงาน
- ค่าตำแหน่ง (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป )
- ผลตอบแทนพิเศษ ตามลักษณะงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)

รายละเอียดของงาน
รายละเอียดของงาน
1. จัดทำและเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรวมทั้งจัดวางระบบการบันทึกรายงานอุบัติเหตุที่บริษัทเพื่อค้นหาสาเหตุตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไข
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3. ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน ตลอดจนเครื่องจักร อุปกรณ์ดับเพลิง น้ำมัน สายไฟ พร้อมจัดทำรายงาน
4. สุ่มตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นประจำทุกวัน
5. จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน พร้อมจดบันทึกรายงานการประชุม
6. จัดทำรายงานเพื่อนำส่งราชการ เช่น จป.(ว), รายงานการตรวจสอบอาคาร
7. จัดทำรายงานการตรวจสภาพแวดล้อมในโรงงาน ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
อัตรา เงินเดือน
2
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เท่านั้น
  มึความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย และมีประสบการณ์ในสายงาน จป.วิชาชีพ
  มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน สามารถประสานงานได้ทุกส่วนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความปลอดภัย
  มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิเตอร์ สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
วิธีการสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานในการสมัครงานได้ที่ E-mail
 • ผู้สมัครสามารถถ่ายคลิปวีดีโอแนะนำตัวเองในความยาวประมาณ 3 นาที ส่งมาที่ E- Mail (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ติดต่อ
  ฝ่ายสรรหาบุคลากร
  กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 455 ถ.เพชรเกษม  ตำบลห้วยจรเข้  อำเภอเมืองนครปฐม
  จังหวัดนครปฐม  73000
  โทร : 081-705-4460 , 034-258-225-30 ต่อ 114/118
  แฟกซ์ : 034-258-224
  Email : pfagrogroup_123@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  รหัสงาน 730504
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)
  ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
  ประเภทงานย่อย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  วันที่ลงประกาศ 15 มกราคม 2562
  ติดต่อ ฝ่ายสรรหาบุคลากร
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้