JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )21 มิถุนายน 2562
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพพรีเมี่ยม เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสินค้าเบเกอรี่ เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ
เรามีความมุ่งมั้นในการที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง และห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ
ด้วยระบบการจัดการคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลและถูกต้องตามหลักความปลอดภัยของผู้บริโภค สินค้าของเราถูกส่งด้วยรถที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมการทำงานด้วยระบบ GPS ทั้งทำเลของจุดกระจายสินค้าที่อยู่ใจกลางกรุงเทพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับแต่สินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยมและตรงตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้เรายังมีสาขาที่ พัทยา สมุย และภูเก็ต เพื่อการบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ด้วยความตระหนักถึงผู้บริโภค เราจึงได้ลงทุนในส่วนของห้องตรวจสอบคุณภาพอาหาร ห้องครัวสำหรับการสาธิต พื้นที่การคลังสินค้า การอบรมบุคลากรของบริษัท เพื่อสามารถให้บริการกับลูกค้าทุกท่านอย่างดีเยี่ยม และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
สวัสดิการ
1.ลาพักผ่อนประจำปี
2.ลาป่วย/ลากิจ
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
5.ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท
6.ค่าทำฟัน
7.โบนัสตามผลประกอบการ
8.ตรวจสุขภาพประจำปี
ตำแหน่ง : Transport Supervisor

รายละเอียดของงาน
1 ควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการวางแผนการเดินรถำ ให้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
งานสอดคล้องกับข้อกำหนดในระบบมาตรฐานของบริษัท
2 วางแผนกำลังคนให้เหมาะสม และเพียงพอกับการปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจ
สอบอนุมัติการขาดงานต่างๆ
3 ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและ
ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
4 ควบคุมและวัดผลตัวชี้วัดด้านการขนส่ง (KPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด
5 ควบคุมต้นค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายผันแปรในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ไม่
ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
6 สอดส่อง ตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน้าที่อย่าง
สม่ำเสมอ
7 ควบคุมการดูแลรักษารถบรรทุก เครื่องมือ การตรวจสอบสภาพรถประจำวัน การ
จัดรถเพื่อเข้าตรวจ และซ่อมบำรุงตามระยะ
8 ควบคุมการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานประจำวัน และหาแนวทาง
ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ
9 แจ้งตอบกลับข้อบกพร่อง Complaint จากหน่วยงานอื่นภายในเวลาที่กำหนด
10 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด
11 อบรมพนักงานใหม่ (OJT)และประเมินผลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้ทำงานได้
อย่างมีมาตรฐาน
12 ประชุมและอบรมพนักงานทุกส่วนงาน เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำ
เสมอ
13 สรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการทั้งหมด ในแต่ละเดือน เพื่อส่งให้ผู้บังคับ
บัญชาโดยตรง
14 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ส่งให้กับผู้
บังคับบัญชาโดยตรงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
15 ควบคุม ดูแล พื้นที่การทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบ อยู่เสมอ
16 อื่นๆ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจะเป็นผู้มอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา
3
คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  มีประสบการณ์สายงานคลังสินค้าหรือลอจิสติกส์ 3 ปีขึ้นไป
  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
  มีประสบการณ์วางแผนการเดินรถประจำวัน
  มีภาวะผู้นำและสามารถประเมินการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
  มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไข/ป้องกันปัญหา
วิธีการสมัคร
1.สมัครผ่าน JobThai
2.สมัครด้วยตนเอง ตามที่ตั้งบริษัท
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร  10110
โทร : 063-825-0549
แฟกซ์ : 02-782-6001
Email : siamfoodservices_14@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.siamfoodservices.com/home.php
1. รถโดยสารสาธารณะสาย 22,45,46,115,116,149,507
2. รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีทองหล่อ ต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างที่หน้าปากซอยสุขุมวิท38 ลงที่ปากซอยแสนสบาย (ค่ารถ 15 บาท)
3. รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แล้วต่อรถโดยสารประจำทางหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ค่ารถ40 บาท)
รหัสงาน 756361
ชื่อตำแหน่งงาน Transport Supervisor
ประเภทงานหลัก งานขนส่ง-คลังสินค้า
ประเภทงานย่อย งานคลังสินค้า
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
วันที่ลงประกาศ 21 มิถุนายน 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้