JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )19 สิงหาคม 2562
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 90 ปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดัชนีอัตรส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง 1,165% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 มิ.ย.58) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 45%
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
** สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ **
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต /ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่วนการตลาดธุรกิจและการตลาดตัวแทน รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจ
- ดูแลงานรับประกันภัยของลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน, ตัวแทน/นายหน้า และกลุ่ม ลูกค้า VIP งานรายใหม่ รวมถึงงานต่ออายุ
- การคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ฯ
- ติดต่อประสานงานกับส่วนการเงินเพื่อติดตามการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยค้างชำระ

เจ้าหน้าที่การตลาดตัวแทน
- รับผิดชอบดูแลงานรับประกันภัยของลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน ,ตัวแทน/นายหน้า(บริษัท/บุคคล)ทั้งงานรายใหม่และงานต่ออายุเพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยตามเป้าที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
  วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ***ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป ในธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
  บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
  มีความคิดริเริ่ม และละเอียดรอบคอบ
  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
- สมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ
ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
123 อ.ไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร  10400
โทร : 02-246-9635 ต่อ 3501-2
แฟกซ์ : 02-246-9659
Email : thaipaiboon_11@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.thaipaiboon.com
การเดินทาง
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกประตู 4
รถเมล์ที่ผ่าน (ป้ายหน้าตึกไทยประกันชีวิต) : สาย 36ก 73 73ก 136 137 172 179 514 528 529
รหัสงาน 758409
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ส่วนการตลาดธุรกิจและการตลาดตัวแทน รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก การตลาด
ประเภทงานย่อย การตลาด
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ลงประกาศ 19 สิงหาคม 2562
ติดต่อ ส่วนทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้