JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )22 กรกฎาคม 2562
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์/ อาหาร/ เกษตร/ ยา/ สอบเทียบ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล
- โบนัส
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ยูนิฟอร์ม
- โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ตำแหน่ง : พนักงานขาย (Sales) จำนวนมาก !!,ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
ตำแหน่ง พนักงานขาย (จำนวนมาก)
ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ
1.รับนโยบายด้านการตลาดจากผู้จัดการ
2.ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรอย่างละเอียด
3.ขายผลิตภัณฑ์ , ตกลงรายการทดสอบ , เสนอราคา และบริการแก้ไขปัญหา รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพ
4.จัดทำแผนและรายงานการขายประจำวัน ประวัติลูกค้า สภาวะตลาด และปัญหาต่างๆ ที่ได้ข้อมูลจากการออกเยี่ยมลูกค้า
5.ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายสำหรับงานการตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6.ร่วมกิจกรรมสำหรับการส่งเสริมการตลาด เช่น ออกบูธโฆษณาสินค้า, โร้ดโชว์ เป็นต้น
7.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดและคู่แข่ง เพื่อพัฒนาและขยายฐานลูกค้าในเขตรับผิดชอบ
8.จัดทำตัวเลขประมาณการขายในเขตที่รับผิดชอบ
9.สรุปและจัดทำรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา
10.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (1 ตำแหน่ง วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต)
รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น !!
ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ
1.เตรียมตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์
2.เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี รวมทั้งอุปกรณ์ สำหรับงานตรวจวิเคราะห์
3.ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
4.ดูแลและรักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ
5.ปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO / IEC 17025
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
จำนวนมาก
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการบริการ
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  กระตือรือร้น ขยัน อดทน
  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  มีความรู้ในภาษาอังกฤษในระดับดี
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  สามารถขับรถยนต์และมีรถยนต์ส่วนตัว
  สำหรับเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งใบสมัครทางจดหมาย
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
361,361/1-4 ซอยลาดพร้าว 122 แยก25  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร  10310
โทร : 02-934-2381 ต่อ 503
แฟกซ์ : 02-934-0661
Email : amarc_02@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.amarc.co.th
ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) หรือ ซอยรามคำแหง 65 อาคาร AMARC สูง 5 ชั้น อยู่หน้าแยก 25
รหัสงาน 773357
ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขาย (Sales) จำนวนมาก !!,ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก ขาย
ประเภทงานย่อย พนักงานขาย/Sales/AE
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ บริการ
เงินเดือน ตามตกลง
วันที่ลงประกาศ 22 กรกฎาคม 2562
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่