JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 กันยายน 2562
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการและบริหารจัดการโครงการในด้านงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้กับอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.jec.com) ในปัจจุบันบริษัทกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่างต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สวัสดิการ
โบนัส, ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่ง), ตรวจร่างกายประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์, ฯลฯ
ตำแหน่ง : Project Engineer (สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล) ประจำโครงการกรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำและวางแผนการดำเนินโครงการให้ได้มาตราฐานตามระยะเวลาที่กำหนด
2.จัดหาผู้รับเหมาและคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา
3.ควบคุมและแก้ไขงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผน แบบ และข้อกำหนดโครงการ
4.ร่วมประชุมกับเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก
5.จัดทำ Safety Plan ตามนโยบายและมาใช้ควบคุมปฏิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
6.ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารส่งมอบงานให้กับลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครืองกล
  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลในโครงการขนาดใหญ่
  มีทัศนคติการทำงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (พูด/ฟัง/อ่าน/เขียน)
  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ส่ง Resumeมาที่ E-mail
 • ติดต่อ
  คุณนันธิยา
  บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร  10400
  โทร : 02-079-5999 ต่อ 2404
  Email : jec_67@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.jec.com
  รหัสงาน 796203
  ชื่อตำแหน่งงาน Project Engineer (สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล) ประจำโครงการกรุงเทพ
  ประเภทงานหลัก วิศวกร
  ประเภทงานย่อย วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ไฟฟ้า
  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  วันที่ลงประกาศ 17 กันยายน 2562
  ติดต่อ คุณนันธิยา
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้