JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )23 สิงหาคม 2562
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
ประวัติและความเป็นมาของบริษัท
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14 กันยายน พ.ศ.2505 เพื่อริเริ่มทำการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยเป็นผู้นำเทคโนโลยีและวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานเข้าสู่วงการก่อสร้างบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว, ปูนซีเมนต์พิเศษ, ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป , พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ไร้คาน และพื้นกึ่งสำเร็จรูปอัลฟ่าทรัส ฯลฯ โดยได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานTIS/ISO 9001:2015 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

Work with GEL
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นเป็นผู้นำตลาดในการส่งมอบคุณค่าทางด้านวิศวกรรมโยธาสู่ลูกค้าและสังคมผ่านสินค้าและบริการของบริษัท ควบคู่กับการเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานที่สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาล มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการผลิต การดำเนินงาน และการพัฒนาเทคโนโลยี เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปพร้อมกับการเกื้อหนุนดูแลสังคม

WHY GEL
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ มีศักยภาพ และมีจิตสาธารณะที่ดีในการดูแลสังคม เราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถสร้างและส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงสู่ลูกค้า คู่ค้า และประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมโอกาสการสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็น คนดี คนเก่ง มีวัฒนธรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพร้อมช่วยบริษัท ดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
สวัสดิการ
1. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ชุดฟอร์มพนักงาน
4. ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,ค่าทันตกรรม
5. ค่าที่พัก (กรณีไปต่างจังหวัด)
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. เงินรางวัลอายุการทำงานนาน
8. โบนัสประจำปี
9. เบี้ยขยัน
ตำแหน่ง : โฟร์แมน QC (ติดตั้ง Precast wall) รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลและตรวจสอบการติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของส่วนที่รับจ้างติดตั้งให้กับลูกค้า
2. ประสานงานในการกำหนดการส่งของถึงหน่วยงานแต่ละเที่ยวรวมทั้ง Code ชิ้นงานที่ต้องการส่งตามเวลา
3.ควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา , ขั้นตอนการเรียงลำดับแผ่นตามแบบแปลน
4. ควบคุมการตกแต่งชิ้นงานที่เกินจากค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง และการผลิตจากโรงงาน
5. ควบคุมการอุดรอยต่อด้วย Sealant ให้เป็นไปตามแบบภายในกำหนดระยะเวลาตาม Schedule และแผนงานที่กำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
ตำบลบางกะดี  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามประสบการณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือโยธา
  มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  มีความอดทนสูง และให้ความร่วมมือกับทุกส่วนงานได้เป็นอย่างดี
  สามารถปฏิบัติงาน ตรวจงาน ที่ Site งานต่างจังหวัดได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณนาตรญา ฤทธา
  โทร : 02-501-1055
  Email : gel_14@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • สมัครผ่าน E-mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ติดต่อ
  คุณกาญจนา พูดดี, คุณนาตรญา ฤทธา
  บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
  44/2 ม.2 ถ.ติวานนท์  ตำบลบางกะดี  อำเภอเมืองปทุมธานี
  จังหวัดปทุมธานี  12000
  โทร : 02-501-2020, 02-501-1055, 02-501-2462
  แฟกซ์ : 02-501-2134, 02-501-2468
  Email : gel_14@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.gel.co.th
  รหัสงาน 816986
  ชื่อตำแหน่งงาน โฟร์แมน QC (ติดตั้ง Precast wall) รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา
  ประเภทงานย่อย โฟร์แมน
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
  วันที่ลงประกาศ 23 สิงหาคม 2562
  ติดต่อ คุณกาญจนา พูดดี, คุณนาตรญา ฤทธา
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้