JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )19 สิงหาคม 2562
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
บริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น ดำเนินกิจการผลิตและแปรรูปผัก ผลไม้ และอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP HACCP GAP ISO9001:2000 ISO14001:2004 TIS18001:1999 OHSAS18001:2007 และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546 )ระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนตามผลงาน
- ค่าตำแหน่ง
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- อาหารกลางวัน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- วันหยุดพิเศษ
- ฝึกอบรมตามสายงาน ฯลฯ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการบริหารงานด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนให้การผลิต และระบบการทำงานต่างๆของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
อัตรา
1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า
  มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
  มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิศวกรรมหรืองานบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐาน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)
 • กรณีที่บริษัทนัดสัมภาษณ์ ให้นำทะเบียนบ้าน และวุฒิการศึกษาฉบับจริง มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้วย
 • ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่ทำการเปิดรับสมัคร สามารถดูได้จาก Website ของบริษัท
 • ติดต่อ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
  199 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม
  จังหวัดเชียงใหม่  50180
  โทร : 053-372-901-5
  แฟกซ์ : 053-372-908
  Email : princessfoods_20@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.princessfoods.co.th
  รหัสงาน 827073
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  ประเภทงานหลัก วิศวกร
  ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
  วันที่ลงประกาศ 19 สิงหาคม 2562
  ติดต่อ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  คลิกเพื่อขยายแผนที่