JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 กันยายน 2562
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงาม รักษาผิวพรรณครบวงจร อีกทั้งยังมี เครื่องมือเลเซอร์ที่ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และยาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับความต้องการของตลาดความสวยความงามที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นคลินิกที่ได้รับความไว้วางใจจากดารา เซเลป คนดังมากมายมาใช้บริการบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิในการซื้อเวชสำอางค์ในราคาพนักงาน
- สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ และการผ่าตัดในราคาพนักงาน
- สิทธิเบิกค่าเดินทาง
- สิทธิในการยื่นเรื่องขอทำศัลยกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลประกอบการ)
- สิทธิกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน
- สิทธิในการขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ทั้งภายในและนอก บริษัทฯ)
- สิทธิในการศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
- กองทุนฌาปนกิจศพ (ให้แก่ครอบครัวพนักงาน)
ตำแหน่ง : International Marketing Manager(ด่วน) รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด กลุ่มลูกค้า รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อวางแผนการตลาดให้มีความเหมาะสม
วางแผนงาน และควบคุมดูแลการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเป็นที่รู้จัก และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า
วางแผน และควบคุมดูแลการจัดทำรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อช่วยผลักดันยอดรายได้ กำไร และการเติบโตขององค์กร
วางแผน และควบคุมดูแลการจัดทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงาน และนโยบายการตลาดที่กำหนด
ติดตามผลการดำเนินงานทางการตลาดต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ตามแผนงาน และเป้าหมาย
ดูแล ประสานงานกับฝ่ายขายในการสื่อสารแผนงานการตลาด เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการขายและการตลาดสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของงานสื่อสารการตลาด และงานส่งเสริมการขาย เพื่อให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
วิเคราะห์ตลาด และวางแผนสนับสนุนฝ่ายขายในการขยายฐานลูกค้า เพื่อผลักดันยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
วิเคราะห์พัฒนา และนำเสนอช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ ประเมินผลการจัดกิจกรรม และการสื่อสารทางการตลาด เพื่อประเมินผลสำเร็จและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน
วางแผนการทำงานร่วมกับฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนข้อมูลแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
สนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
สรุปวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานของแผนก รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร
ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงดุสิต  เขตดุสิต  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานการตลาดต่างประเทศมาอย่างน้อย 2 ปี
  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี หากสามารถสื่อสารภาษาอื่นๆได้เพิ่มเติมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office,Email และอื่นๆ)
  มี Conection Agency ต่างประเทศ ด้านศัลยกรรม มาพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีภาวะผู้นำและทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
- ส่งเรซูเม่ พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาที่อีเมล์ (จะพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ที่มีข้อมูลอย่างครบถ้วน และแนบรูปถ่ายมาด้วยเท่านั้น)
- สามารถ Walk in มาสมัครโดยตรงได้ที่บริษัท ติดต่อ HR ชั้น 4 เวลา 10.30-16.00 น. (พักกลางวัน 13.00-14.00 น.)
- ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
คุณวิลาวัณย์ (คุณติ๊ก) แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เลขที่ 99/19 ถนนสุโขทัย ( ใกล้ รพ.วชิระ )  แขวงดุสิต  เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร  10300
โทร : 062-414-2603 (ติดต่อสมัครงานเท่านั้น)
แฟกซ์ : 02-241-3246
Email : masterstyle_93@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.masterpiecehospital.com
 LINE ID : 062-414-2603

ประจำที่สำนักงานใหญ่ (ถนนสุโขทัย) ใกล้กับราชภัฏสวนดุสิต, วชิรพยาบาล
99/19 ถ.สุโขทัย (ตรงข้ามซ.สุโขทัย 13) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

- เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนสามเสน
สาย 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 51, 64, 65, 66, 110, 505, 516, 524
- เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนราชวิถี
สาย 18, 28, 56, 108, 125, 515, 542, 539
- เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนนครราชสีมา
สาย 12, 23, 99, 516
รหัสงาน 883620
ชื่อตำแหน่งงาน International Marketing Manager(ด่วน) รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก การตลาด
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ 14 กันยายน 2562
ติดต่อ คุณวิลาวัณย์ (คุณติ๊ก) แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้