JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )20 มิถุนายน 2562
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งใน และนอกสถานที่ ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจำ และแพทย์นอกเวลา มากกว่า 300 คน บุคลากรในฝ่ายการพยาบาลมากกว่า 500 คนมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับบริการผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คนต่อวัน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอตั้งปณิธานที่จะให้ความสำคัญในการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้คติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” ดังนี้
1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม
2. การสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในขณะนี้ และต่อไป
บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)

  รายละเอียดของงาน
  • ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด
  • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา ฯลฯ
  • ดำเนินการตรวจสอบ และคำนวนค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง และทันเวลาตามแผนงานประจำปีที่วางไว้
  • ดำเนินการ จัดทำและบันทึกเอกสารเกี่ยวกับรายได้ รายหัก อื่นๆ ในระบบเวลาที่กำหนดตามแผนงานประจำปีที่วางไว้
  • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำส่งหน่วยงานราชการ ให้ดำเนินไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด
  • รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือรับรอง ตามที่บุคลากรร้องขอ
  • จัดเตรียมข้อมูล และจัดทำรายงานด้านค่าตอบแทน และค่าล่วงเวลา ประจำเดือน ไตรมาส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีเงินเดือนอย่างเป็นระบบ
  • ช่วยหัวหน้าจัดทำข้อมูลการบัณทึกเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานงาน / ให้ข้อมูล กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และทันเวลา
  • มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายและองค์กร
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  อัตรา เงินเดือน
  2 อัตรา
  เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    เพศชาย / หญิง
    วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    มีทักษะด้าน Ms. Excel
    มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน Job Thai.com (Click Apply Now)
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 • ติดต่อ
  แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น B
  บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
  345 ถนนเทพรัตน (ถ.บางนา-ตราด กม.3.5)  แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร  10260
  โทร : 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946 หรือ 093-995-8335
  แฟกซ์ : - Line ID : 093-995-8335
  Email : thainakarin_117@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.thainakarin.co.th
  รหัสงาน 900916
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)
  ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
  ประเภทงานย่อย งานว่าจ้างและเงินเดือน
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
  เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
  สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  วันที่ลงประกาศ 20 มิถุนายน 2562
  ติดต่อ แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น B
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้