JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )19 สิงหาคม 2562
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด / บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟมากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ และ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ ในกลุ่ม บริษัทสยามกลการ และ GS Yuasa International ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้า สำหรับรถ Folk Lift และ แบตเตอรี่อุตสาหกรรม ขายทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยมีสำนักงานขายที่ประเวศ และโรงงานที่นิคมฯ Gateway จังหวัดฉะเชิงเทราบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
สวัสดิการ
- วันทำงานปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ (08.00-17.00)
- ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารช่วงทำงานล่วงเวลา
- เงินรางวัลพิเศษ (ทุกเดือน)
- มีทำงานล่วงเวลา
- สวัสดิการพิเศษ เช่น ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,เสีย
ชีวิต,อุปสมบท,ของเยี่ยมพนักงานกรณีป่วย
- เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่, เบี้ยเลี้ยงค้างคืน ตจว.
- ชุดยูนิฟอร์ม
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทุนการศึกษาบุตร
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน
- กิจกรรมสัมมนา,นำเที่ยวประจำปี
- อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับบางตำแหน่ง
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ปรับเงินเดือนทุกสิ้นปี
- โบนัสประจำปี
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี ด้านเจ้าหนี้ (Account Payable Staff)

รายละเอียดของงาน
1. รับวางบิล และตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการตั้งหนี้ และทำการบันทึกบัญชี
3. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
4. ตรวจสอบเอกสารภาษีซื้อ และจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งทันภายในกำหนด
5. จัดทำรายงานกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้รายตัว กับบัญชีแยกประภท รายเดือน
6. จัดทำรายงานขายและนำส่งภาษีสรรพามิต ตรงตามภายในกำหนด
7. จัดทำโครงสร้างราคาขายและคำนวณราคาขาย ของสรรพสามิต ภษ.01 - 28
8. จัดทำสรุปรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. ตรวจสอบและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
ตำบลหัวสำโรง  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ป็นอย่างดี
วิธีการสมัคร
- ส่ง Resume ภาษาอังกฤษ ผ่านทางอีเมลเท่านั้น
- ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครและ Resume กรุณาระบุตำแหน่งงานและเงินเดือนที่ต้องการสมัคร
ติดต่อ
ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหาร
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด / บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้
111 ม.9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา / อาคารสยามกลการอะไหล่ 127 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ซอย 71)  ตำบลหัวสำโรง  อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24190
โทร : 02-726-8950 ต่อ 304, 038-575-731-8 ต่อ 224, 095-540-5577
แฟกซ์ : 02-726-8954/038-575-737
Email : gsyuasa_60@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.gs-yuasa.co.th
รหัสงาน 909074
ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี ด้านเจ้าหนี้ (Account Payable Staff)
ประเภทงานหลัก งานบัญชี
ประเภทงานย่อย งานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
เงินเดือน ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
วันที่ลงประกาศ 19 สิงหาคม 2562
ติดต่อ ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหาร
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้