JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )26 มิถุนายน 2562
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)

รายละเอียดของงาน
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP
- จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย
- ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม
- จัดทำงบประมาณประจำปี และปรับปรุงงบประมาณประจำปี
- ตรวจสอบเอกสารทางภาษี แบบ ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51 เพื่อยื่นแบบกรมสรรพากรเพื่อชำระภาษีตามระยะเวลา
- ตรวจสอบข้อมูลหนังสือยืนยันยอดธนาคาร , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้ ของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารอีสวอเตอร์
แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
3 อัตรา
ตามโครงสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรีขึ้นด้านบัญชี
  มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  มีความรู้ความเข้าใจในงานบัญชีทั้งระบบเป็นอย่างดี ทั้งบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร การจัดทำงบประมาณ
  สามารถใช้ระบบ SAP ได้
  สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ได้คล่อง
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณกิตติ ทวีบุญญาภา (สำนักทรัพยากรบุคคล)
  โทร : 02-785-5555 ต่อ 4723
  Email : thaibev_257@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร  10110
โทร : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_257@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รหัสงาน 921975
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (รายได้)
ประเภทงานหลัก งานบัญชี
ประเภทงานย่อย งานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารอีสวอเตอร์
วันที่ลงประกาศ 26 มิถุนายน 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้