JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 กรกฎาคม 2562
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

วันนี้เราพร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกทางเลือกใหม่ ที่ตอบสนองความมั่นใจในการรักษา พร้อมบริการที่รวดเร็ว เน้นประสิทธิภาพคล้ายคลึงเอกชน โดยมีจุดต่างคือ การยึดหลัก “นำรายได้จากการดำเนินงานคืนกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ ผู้เข้ารับการรักษาที่นี่จึงเป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน

ด้านการรักษา สามารถให้การรักษาครอบคลุมได้ทุกกลุ่มโรค ตามมาตรฐานศิริราช โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงด้านการบริการ เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว บริการด้วยความใส่ใจ และอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน และที่สำคัญ คุณค่าที่ผู้รับบริการจะได้รับเพิ่มนอกเหนือจากการบริการ คือการที่เป็นเป็นทั้ง “ผู้รับและผู้ให้”

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สวัสดิการ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน / ปี
 • ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ
 • กิจกรรม ท่องเที่ยว และสันทนาการต่าง ๆ
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

  รายละเอียดของงาน
  1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
  2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์
  3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab
  4. ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
  5. จัดเก็บสำเนาใบ Request และ ใบรายงานผล Lab เป็นหมวดหมู่
  6. เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือด และ ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เพียงพอใช้
  7. Check list วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่รับผิดชอบ
  8. รับโทรศัพท์ และ ประสานงาน ทั่วไปทางโทรศัพท์ ตามขอบเขตงานที่กำหนด

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  อัตรา
  2 อัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
    มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยนักเทคนิคการเเพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน สื่อสารดี
  วิธีการสมัคร
 • สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครงานผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์บริษัท
 • ส่งประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่าย ระบุตำแหน่งงานที่สนใจและอัตราเงินเดือนที่ต้องการคาดหวัง ทางอีเมล
 • ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร  10700
  โทร : 02-419-1642
  Email : siphhospital_54@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : http://i-career.siphhospital.com/ , www.siphhospital.com
  รหัสงาน 938386
  ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
  ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
  ประเภทงานย่อย เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB)
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
  วันที่ลงประกาศ 16 กรกฎาคม 2562
  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้