JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )16 กันยายน 2562
LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
We are a subsidiary company of Thai Union Frozen Products Public Company Limited. We are a manufacturer and exporter of surimi seafood under B.O.I. promotion and ISO 14001, ISO 9001 certified. We would like to recruit employees in many positions to expand our dynamic. We are seeking energetic persons to join us in the position of :
LUCKY UNION FOODS CO., LTD.
สวัสดิการ
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ของขวัญวันเกิด
- รถรับส่ง
- ประกันสุขภาพ , ประกันชีวิต
- ชุดฟอร์ม
- ของขวัญปีใหม่ ฯลฯ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนเอกสาร รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
1.รวบรวมเอกสาร MCPD จาก SUPPLIER ในประเทศ เพื่อให้ได้ MCPDทันเวลา
2.ประสานกับกรมประมง ในการตรวจสอบเอกสาร และติดตาม IMD และ Catch Cert. จากกรมประมง เพื่อให้ทันเวลาในการใช้
3.รวบรวมข้อมูล MCPD และ Catch Cert.ในฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูล และง่ายต่อการตรวจสอบ
4.เช็คความถูกต้องของเอกสาร MCPD ในระบบของกรมประมง ทางInternet
5.บันทึกและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน ให้มีครบถ้วน และถูกต้อง
6.รวบรวมข้อมูลการใช้ SURIMI จากระบบ เพื่อตัดยอดการใช้ SURIMI จากฐานข้อมูล เพื่อการยื่นให้ทางฝ่ายส่งออก ไป ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
7.รวบรวมเอกสาร การใช้ Surimi เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
8.ประสานงานกับ ฝ่ายการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อ สนับสนุนการออก Catch Cert. & Self Cert.และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Surimi

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ ด้านSupport Document อย่างน้อย 1 ปีขั้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานได้ดี
  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
วิธีการสมัคร
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย)
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายหรือ E-mail
  พร้อมประวัติหลักฐานการศึกษาและระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมรูปถ่ายมาที่ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์
 • ติดต่อ
  คุณสุนิศา เลื่อนแก้ว, คุณพิสิษฐ์ โพธิ์พรมศรี
  LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  สำนักงานใหญ่สมุทรสาคร : 1/74-75 ถนนพระราม 2 หมู่ 2  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  จังหวัดสมุทรสาคร  74000
  โทร : 034-490-009-12, ต่อ 333 – 335
  แฟกซ์ : 034-490-008
  Email : luckyunionfoods_06@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.surimiproducts.com
  รหัสงาน 947950
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนเอกสาร รับสมัครด่วน !
  ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
  ประเภทงานย่อย ป้อนข้อมูล
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  วันที่ลงประกาศ 16 กันยายน 2562
  ติดต่อ คุณสุนิศา เลื่อนแก้ว, คุณพิสิษฐ์ โพธิ์พรมศรี
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้