JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )23 พฤษภาคม 2562
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต

เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี

2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอล โอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้

ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด
เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้

2. บริษัทเจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิตบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดประจำปีของบริษัท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการสินเชื่อเงินกู้ยืม
- เงินเยี่ยมพนักงานกรณีคลอดบุตร
- เงินเยี่ยมพนักงานกรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาล
- เงินช่วยเหลือค่าณาปนกิจ พนักงาน และ บิดา มารดา ฯลฯ
- สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาทิ ลิฟต์, ทางลาด, ห้องน้ำ
- ประกันอุบัติเหตุ**
- ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในเครือ
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดของงาน
- นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / ฝึกงานประสบการณ์ด้านเอกสารงานบุคคล การสรรหาพนักงาน
- นักศึกษาช่วยงานด้านการตลาด / ฝึกประสบการณ์ด้านเอกสาร การประสานงานภายนอก,ภายใน
- นักศึกษาฝึกงานด้านคอมพิวเตอร์ / ฝึกประสบการณ์ด้านงาน Support , Programmer , Web Programmer
- นักศึกษาฝึกงานด้านการบัญชี / ฝึกประสบการณ์แผนกบัญชีโดยตรง
- นักศึกษาฝึกงานด้านกฎหมาย (นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์) / ฝึกประสบการณ์ด้านงานเอกสารแผนกกฏหมาย
- นักศึกษาฝึกงานด้านGraphic Designer ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะ/สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์,มีเดียอาร์ต,มัลติมีเดีย,ดิจิทัลอาร์ต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- นักศึกษาฝึกงานด้านโฆษณา/ สื่อ/ ครีเอทีฟ ที่มีทักษะ มีทักษะ Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Microsoft Power Point, Video Editing, OBS

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารเจมาร์ท ซอยรามคำแหง 157/1-2
แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา
20 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  นักศึกษาฝึกงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กำลังศึกษาคณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  นักศึกษาฝึกงานการตลาด (กำลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  นักศึกษาฝึกงานด้านคอมพิวเตอร์ (กำลังศึกษาคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  นักศึกษาฝึกงานด้านการบัญชี (กำลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  นักศึกษาฝึกงานด้านกฎหมาย (กำลังศึกษาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์)
  นักศึกษาฝึกงานด้านGraphic Designer (กำลังศึกษาในคณะ/สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์,มีเดียอาร์ต,มัลติมีเดีย,ดิจิทัลอาร์ต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  นักศึกษาฝึกงานด้านโฆษณา/ สื่อ/ ครีเอทีฟ (กำลังเรียนด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล, มัลติมีเดีย, เทคโนโลยีการศึกษา, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
  **ให้นักศึกษาแนบประวัติ ระยะเวลาที่ต้องการฝึก เพื่อพิจารณาการรับสมัครงานทุกครั้ง**
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณศิรินศ์
  โทร : 02-308-9914
  Email : JMTnetwork_310@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
- สมัครทาง E-Mail
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-11.30 น., 13.00-16.00 น.
ติดต่อ
Recruitment Center
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง  แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร  10240
โทร : 02-308-9815 , 02-308-9958 , 02-308-9814
Email : JMTnetwork_310@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : http://www.jaymart.co.th/recruitment/
รหัสงาน 956570
ชื่อตำแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงาน
ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว
ประเภทงานย่อย นักศึกษาฝึกงาน
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารเจมาร์ท ซอยรามคำแหง 157/1-2
วันที่ลงประกาศ 23 พฤษภาคม 2562
ติดต่อ Recruitment Center
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้