JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )18 มิถุนายน 2562
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR

รายละเอียดของงาน
→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน
→ จะทำและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยที่สามารถวัดผลได้ เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสามารถที่จะติดตามและพัฒนาต่อได้ทั้งในส่วน Leading และ Lagging Indicators เพื่อยืนยันว่าพนักงาน ผู้รับเหมาทุกคนที่ปฏิบัติงานได้รับความรู้และปฏิบัติตามระบบความปลอดภัย โดยอุบัติเหตุในการทำงานขั้นหยุดงานต้องเป็น 0 (TRIR = 0)
→ ให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
→ รับผิดชอบในการจัดทำและพัฒนาระบบในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวางแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ กำหนด
→ ให้คำแนะนำในการประเมินความเสี่ยงอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โดยเป็นผู้ให้ความรู้ กำหนดวิธีการในการประเมินและให้คำแนะนำในการปรับปรุงอันตรายจากการประเมิน
→ จัดทำแผนการฝึกอบรมด้าความปลอดภัยร่วมกับ HC เพื่อจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
→ ติดตาม บันทึก รายงานหรือเอกสารราชการ และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ที่ สำนักงานใหญ่ จตุจักร, บุรีรัมย์, อุบลราชธานี, ขอนแก่น และหนองคาย
แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
5 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่ผ่านการอบรมและทดสอบ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ ตามกฎกระทรวงฯ
  มีประสบการณ์ 0-2 ปี
  สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย
  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน
  มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นต้น
  มีความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอที่ดี
  มีความสามารถในการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
  มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (Toeic 550)
  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
  โทร : 02-785-7878 ext 7211
  Email : thaibev_350@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร  10110
โทร : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_350@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รหัสงาน 960563
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR
ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
ประเภทงานย่อย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ สำนักงานใหญ่ จตุจักร, บุรีรัมย์, อุบลราชธานี, ขอนแก่น และหนองคาย
วันที่ลงประกาศ 18 มิถุนายน 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้