JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )17 มิถุนายน 2562
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ และมั่นคง ตลอดระยะเวลา 60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

Scan QR Code เพื่อรับข่าวสารจาก HR

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบ กระทบยอด รายงานเบี้ยประกัน , ค่านายหน้า จากการประมวลผลข้อมูล BATCH ประจำวัน เปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตรงกัน
2.ตรวจสอบและจ่ายค่านายหน้า, เงินส่งเสริมการขาย ของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการจ่ายของบริษัทฯ
3.ตรวจสอบ , ทำจ่ายค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน , ค่าใช้จ่ายขยายงานประจาเดือนของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการจ่าย และเอกสารประกอบการจ่ายให้เป็นไปตามหลักของกรมสรรพากร
4.ตรวจบัญชี และทำจ่ายเงินสะสม APP และ เงินสะสมตั้งฝาก 3% ของตัวแทนที่พ้นสภาพ
5.ตรวจบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินผลประโยชน์ตัวแทน และตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำเดือน พร้อมรายละเอียดประกอบ
6.ตรวจบัญชีลูกหนี้และติดตามหนี้คงค้าง จัดทารายงานสรุปหนี้สินคงค้าง ประกอบการประชุมหนี้สินของคณะกรรมการติดตามหนี้สิน ประจำเดือน
7.ทำจ่ายเงินคืนผู้เอาประกัน เนื่องจากนำส่งเบี้ยประกันงวดแรกเกิน รวมถึงติดตามเช็คตั้งฝากที่ผู้เอาประกันยังไม่ขึ้นเงิน , ไปรษณีย์ตีกลับ
8.ตรวจเอกสารประกอบใบสั่งจ่าย , อำนาจอนุมัติ , สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการจ่ายของบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร
9.ตอบคำถามฝ่ายขาย ในเรื่องของการจ่ายผลประโยชน์ การหักหนี้สินต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย / หญิง อายุ 23-33 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี
  มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
  มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและภาษีอย่างดี
  มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  หากมีประสบการณ์ด้านทีมผลประโยชน์และหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่

  ทีมสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 6


 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • รบกวนระบุสาขาที่จะสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย
 • กรอกใบสมัครงานออนไลน์คลิกที่นี่
 • ติดต่อ
  ทีมสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  250 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร  10310
  โทร : 02-274-9400 ต่อ 6180, 6186, 4428, 4416
  แฟกซ์ : 02-276-1997-8
  Email : hrmuangthai_218@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.muangthai.co.th
  ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร (ออกประตู 3) ฝั่งตรงข้ามเป็นธนาคารธนชาติ
  รหัสงาน 987314
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (ผลประโยชน์และหนี้สินช่องทางตัวแทน)
  ประเภทงานหลัก งานบัญชี
  ประเภทงานย่อย งานบัญชีรับ-จ่าย
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
  วันที่ลงประกาศ 17 มิถุนายน 2562
  ติดต่อ ทีมสรรหาและว่าจ้าง
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้