JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )25 พฤษภาคม 2562
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันฯ มีปณิธานมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10. ทุนการศึกษาบุตรระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาที่สถาบัน
11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญ COE-ISI (รับสมัครด่วน)

รายละเอียดของงาน
รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบงานบริการวิชาการของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
2. ประสานงาน ติดตาม จัดทำฐานข้อมูลด้านงานบริการวิชาการ
3. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยเฉพาะด้านเอกสารเบิกจ่ายทางบัญชี
4. รับผิดชอบดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการบริการวิชาการกับองค์กรภายในและภายนอก และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เช่น โครงการความร่วมมือโครงการอบรมสัมมนาโครงการที่ปรึกษา โครงการ MOOC และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการบริการวิชาการในช่องทางต่างๆในรูปแบบโบรชัวร์ คลิป ข่าว และเว็บไซต์
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงพัฒนาการ  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างของสถาบันฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  หากมีประสบการณ์จัดการหรือประสานงานโครงการบริการวิชาการของภาครัฐหรือเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Photoshop
  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  มีประสบการณ์ในจัดทำฐานข้อมูลและเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
  มีความคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีม
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ และรักงานบริการ
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  Email : tni_68@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง (จ.-ศ. เวลา 8.00-17.00 น.)
 • ส่งจดหมายสมัครงานทาง E-mail
 • ส่งไปรณีย์ตามชื่อ-ที่อยู่ของสถาบันฯ
 • สมัครผ่าน JobThai (Click apply now)
 • ติดต่อ
  คุณวารุณี
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  1771/1 ถ.พัฒนาการ  แขวงพัฒนาการ  เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหานคร  10250
  โทร : 02-763-2600 ต่อ 2615
  แฟกซ์ : 02-763-2700
  Email : tni_68@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.tni.ac.th
  - เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
  - เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน)ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
  - รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517
  รหัสงาน 990556
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญ COE-ISI (รับสมัครด่วน)
  ประเภทงานหลัก อาจารย์/ครู/งานวิชาการ
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การศึกษา
  เงินเดือน ตามโครงสร้างของสถาบันฯ
  วันที่ลงประกาศ 25 พฤษภาคม 2562
  ติดต่อ คุณวารุณี
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้