JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
16 September 2019
TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
ทีมกรุ๊ปเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยการผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของบริษัทในเครือทีมกรุ๊ปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคลากรมืออาชีพรวมกันกว่า 1,500 คน ที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกระดับกว่า 38 ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา

ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การบริหารจัดการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์

เรามีผลงานเป็นที่ยอมรับกว่า 2,000 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ด้วยแนวทางการทำงานที่ยึดมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อบริการคุณภาพประสบการณ์อันยาวนานและความสามารถในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า วันนี้ทีมกรุ๊ปจึงได้ยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศไทยและเรายังมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคต่อไป

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
- เงินกู้สวัสดิการสำหรับพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินสนับสนุนเพื่อการออกกำลังกาย
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- รางวัลอายุงาน
- ค่าเยี่ยมคลอด และค่าเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย
- โบนัสตามโครงสร้างและผลประกอบการของบริษัท
- ลากิจ 12 วันต่อปี
- ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
Position : Safety Officer

Responsibilities
- วางแผนงาน และดำเนินการเรื่องความปลอดภัย/อาชีวอนามัย
- ดูแลรักษา/ส่งเสริม/ช่วยเหลือ รณรงค์ด้านความปลอดภัยในโครงการ
- จัดทำรายงานเรื่องความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา
- ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และปฏิบัติตามในเรื่องของความปลอดภัย
- จัดทำเอกสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ

Job Location
ประจำไซต์งานกรุงเทพปริมณฑล
Nuan Chan,  Bueng Kum,  Bangkok
No. of Position Salary
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  มีประสบการณ์การทำงานใน Site งานก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน, อาคารสูง, ห้างสรรพสินค้า, ปั๊มน้ำมัน, คลังน้ำมัน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้ และสามารถปฏิบัติงานในโซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑลได้
  สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
Apply for this position please contact
  Contact : Khun Krit , Khun Nattacha
  Tel : 086-900-0958, 061-404-4610
  Email : teamgroup_298@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Address : 151 Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 Thailand
How to Apply
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Contact
  Strategic HR Recruitment Department
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
  151 อาคารทีม ชั้น 2 HR Department ถนนนวลจันทร์  Khwaeng Nuan Chan  Bueng Kum
  Bangkok  10230
  Tel : 02-509-9000-30 ต่อ 1221-4
  Email : teamgroup_298@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.teamgroup.co.th
  Job Code 1014248
  Position Safety Officer
  Categories Safety/Environment
  Subcategories Safety
  Industry Consulting
  Salary ตามโครงสร้างบริษัท
  Job Location ประจำไซต์งานกรุงเทพปริมณฑล
  Date Posted 16 September 2019
  Contact Strategic HR Recruitment Department
  Click to view map
  View All Positions of This Company