JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
20 August 2019
Better World Green Public Co., Ltd.
ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ

BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญา

“รักษาดุลยภาพ เป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายใต้ความมุ่งมั่นในนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้

 • บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 • บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นตัวแทนการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฎิกูลฯ เพื่อไปกำจัดยังเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน

 • บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม

 • บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย


 • Benefits
  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  2. ปรับเงินเดือนประจำปี
  3. โบนัส
  4. ค่าตอบแทนในการมาทำงานสม่ำเสมอ
  5. เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีค้างคืน
  6. ค่าที่พัก ค่าพาหนะ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
  7. ชุดยูนิฟอร์ม
  8. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
  9. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
  10. ตรวจสุขภาพประจำปี
  11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  12. การฝึกอบรมสัมมนา
  13. เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)
  Position : เจ้าหน้าที่เดินระบบ ( ประจำอยุธยา) รับสมัครด่วน !

  Responsibilities
  1.ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต
  2.ตรวจเช็คเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
  3.ทำความสะอาดเครื่องจักร
  4.แก้ไขปัญหาเครื่องจักรขัดข้องขณะเดินระบบ

  Job Location
  บริษัท รีคัฟเวอร์รี่ เฮ้าส์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร)
  Bang Phra Khru,  Nakhon Luang,  Phra Nakhon Si Ayutthaya
  No. of Position Salary
  6 อัตรา
  ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  Qualifications
    เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้น
    ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานมาแล้ว 1-2 ปี
    มีความรู้ด้านเครื่องกล
    ไม่สูบบุหรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีความรับผิดชอบสูง
    ไม่แพ้ฝุ่น
  Apply for this position please contact
    Contact : คุณธนิฐา อึ่งน้อย
    Tel : 092-257-0795
    Email : bwg_212@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
    Address : 140 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
  How to Apply
 • ส่ง E-mail (โปรดแนบรูปถ่าย)
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งจดหมายสมัครงาน

 • Contact
  คุณใหม่
  Better World Green Public Co., Ltd.
  488 ซ.ลาดพร้าว 130 (มหาดไทย2) ถ.ลาดพร้าว  Khwaeng Khlong Chan  Bang Kapi
  Bangkok  10240
  Tel : 02-012-7888 Ext 211, 092-257-0795 (ศูนย์สระบุรี)
  Fax : 02-012-7889
  Email : bwg_212@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.betterworldgreen.com , www.youtube.com/watch?v=6uzwl93jr-Q
  รถตู้ ลาดพร้าว / รถประจำทางสาย 8, 27, 44, 73ก, 92, 95,96, 122, 126, 137, 145, 151, 156, 178, 514, 545
  Job Code 1015109
  Position เจ้าหน้าที่เดินระบบ ( ประจำอยุธยา) รับสมัครด่วน !
  Categories Technicians
  Subcategories Maintenance
  Industry Services
  Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  Job Location บริษัท รีคัฟเวอร์รี่ เฮ้าส์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร)
  Date Posted 20 August 2019
  Contact คุณใหม่
  Click to view map
  View All Positions of This Company