JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
23 August 2019
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
นับจากจุดเริ่มต้นบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มขีด ความสามารถที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในส่วนบุคคลและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นแรงช่วยผลักดันด้วยการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศของเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อไปสู่สังคมอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Country) ที่สามารถแข่งขันเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของการริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาครัฐ และเอกชนในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาโปรแกรมภาษาไทย และตัวอักษรไทยใช้ในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล การนำระบบแฟรนไชส์มาพัฒนากับร้านค้าปลีกจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นต้น

“SVOA” ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า ภายใต้อุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่ต้องการจะเป็น “แบบอย่างบริษัทที่ดีของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไทย” และด้วยบรรทัดฐาน ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบวงจร โดยมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทุกบริการด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ เป็นผู้แทนจำหน่าย คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ และมีฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า “SVOA” ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการค้า คอมพิวเตอร์ ในต่างประเทศ ให้ผลิตภัณฑ์ของ SVOA เป็นสินค้าส่งออกในหลายประเทศ
Benefits
- การประกันชีวิต
- การประกันภัยยานพาหนะ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
- การประกันสุขภาพ
- การประกันอุบัติเหตุ (ในกรณีเสียชีวิต)
- การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
- เงินช่วยเหลือเฉพาะกิจ
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร
- สถานที่ยานพาหนะ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
- สวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่
- สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
- สวัสดิการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
- สวัสดิการห้องพยาบาลและยาสามัญ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วัน / ปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
- เงินค่าเดินทาง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
- เครื่องแบบพนักงาน เสื้อกันฝน เสื้อกันลม หมวกนิรภัย
(ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
Position : Warehouse Supervisor (ประจำที่ราษฎร์บูรณะ) หยุดเสาร์-อาทิตย์

Responsibilities
- ควบคุมการรับ เบิก จ่ายสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ควบคุมการทำงานของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
- ทำรายงาน Inventory และ Update ข้อมูลในระบบ ERP

Job Location
Rat Burana,  Rat Burana,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี
  วุฒิการศึกษา ระดับปวส.ขึ้นไป
  มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  มีพื้นฐานการใช้งาน MS Office ( Word , Excel , Power Point )
  เข้าใจภาษาอังกฤษ อ่านออก เขียนได้
Apply for this position please contact
  Contact : ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก คุณสมโภชน์
  Tel : 02-816-7511 ต่อ 2847 หรือ 061-417-4755,081-926-9835
  Email : svoa_325@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครทาง E-Mail
- โทรสอบถามตำแหน่งงาน
- สัมภาษณ์งานที่อาคาร MS Siam ถ.พระราม 3 ชั้น 31 (สำนักงานใหญ่)
- สัมภาษณ์งานที่สำนักงาน SVOA ราษฎร์บูรณะ
(อยู่ระหว่างซอย 39 และ ซอย 41)
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3  Khwaeng Chong Nonsi  Yan Nawa
Bangkok  10120
Tel : 02-686-3000, 02-682-6111, 02-682-6222
Fax : 02-682-6300
Email : svoa_325@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.svoa.co.th
- BRT สถานีวัดด่านและสถานีนราราม 3

- รถประจำทางสาย 205, 195
Job Code 1021839
Position Warehouse Supervisor (ประจำที่ราษฎร์บูรณะ) หยุดเสาร์-อาทิตย์
Categories Transportation/Warehouse
Subcategories Supervisor and Management Level
Industry Computer/IT
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 23 August 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company