JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Descriptions (200 characters)
21 October 2018
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25-27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน

ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทยโดยคนไทย และเพื่อคนไทยมากกว่า 70 ปี
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล/ทันตกรรม/ผิวหนัง
- ชุดเครื่องแบบ (ยูนิฟอร์ม)
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น มงคลสมรส มรณกรรม อุปสมบท
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคาร (รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น)

Responsibilities
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก เช่น ผู้รับเหมางานซ่อมแซม,ตกแต่ง - ปรับปรุง
- ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมต่างๆ,งานตกแต่ง - ปรับปรุงของบริษํท ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Job Location
Din Deang,  Din Daeng,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ,การจัดการ,อื่นๆ
  เพศชาย อายุ 25 - 30 ปีบริบูรณ์
  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการต่างๆ
  สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ดี
How to Apply
- สมัครด้วยตนเอง
- ส่งประวัติ มายัง Email
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
Contact
คุณขจงขวัญ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
123 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Din Deang  Din Daeng
Bangkok  10400
Tel : 02-247-0247 ต่อ 1222
Fax : 02-246-9517
Email : thailifehr_125@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.thailife.com
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 4
- รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 136, 137, 206, 514, 517
Job Code 1024539
Position เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคาร (รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
Categories Purchasing/Administrative
Subcategories Office Support
Industry Insurance
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 21 October 2018
Contact คุณขจงขวัญ
Click to view map
View All Positions of This Company