JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
16 September 2019
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Benefits
 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และอื่นๆ
 • พนักงานที่ประจำโรงงาน มีสวัสดิการบ้านพัก และอาหาร
 • Position : วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรโครงการ

  Responsibilities
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  - จัดทำข้อเสนอโครงการ Solar ให้กับลูกค้าได้ และรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อลูกค้า รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  - ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ
  - ศึกษา/ออกแบบเบื้องต้นและคำนวณ มาตราการประหยัดพลังงานในโรงไฟฟ้า/โรงงานน้ำตาลและโรงผลิตเอทานอล และอื่นๆด้วยระบบ Solar
  - ประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการ Solar
  - บริหารงานโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเดินระบบโครงการ Solar และอื่นๆ
  - จัดทำเอกสารสำหรับงานพัฒนาโครงการ Solar และพลังงานทดแทนอื่นๆ
  - สนับสนุนการออกแบบเบื้องต้นโครงการ Solar และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ

  Job Location
  สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
  Khlong Toei,  Khlong Toei,  Bangkok
  No. of Position
  1
  Qualifications
    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
    ประสบการณ์ทำงาน 2 – 5 ปี
    มีประสบการณ์ด้านโครงการ Solar โดยเฉพาะ Solar Rooftop
    มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมด้านวิศวกรรมอื่นๆ
    มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) อย่างน้อยระดับภาคีวิศวกร หากมีระดับสามัญวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
  Apply for this position please contact
    Contact : คุณณัฐ เกษสุวรรณ
    Tel : 02-794-1634
    Email : mitrphol_747@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
    Address : 2 Ploenchit Center Bldg.,3 rd Floor. Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
  How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai

 • สมัครผ่าน E-mail
 • Contact
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
  Bangkok  10110
  Tel : 02-794-1000
  Email : mitrphol_747@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.mitrphol.com
  BTS เพลินจิต
  Job Code 1025691
  Position วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรโครงการ
  Categories Engineering
  Subcategories Mechanical Engineer
  Industry Agricultural
  Job Location สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
  Date Posted 16 September 2019
  Contact ฝ่ายบุคคล
  Click to view map
  View All Positions of This Company