JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
17 September 2019
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
สอนเน้นพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน เรียนในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ฝึกปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน

เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เปิดดำเนินงานมากว่า 45 ปี
สอนระดับ ปวช.-ปวส. ใน 6 สาขาวิชา คือ
สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด/MICE
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาคอมกราฟิก/ดิจิตอลมีเดีย
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาอาหารและโภชนาการ

ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง มาร่วมพัฒนางาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพก่อนออกสู่วงการทำงานต่อไป
Benefits
กองทุนสงเคราะห์ฯ เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงฯ /ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ,เบิกค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพประจำปี,อบรม-พัฒนาบุคลากร-ทัศนศึกษาประจำปี เป็นต้น
Position : PR / Graphic Content

Responsibilities
- วางแผนจัดทำ Content Marketing
- จัดทำสื่อ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์บน Social Media
- ผลิต ตบแต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ สื่อ Content เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
- ดูและจัดการ Facebook,Line,Webside,IG และตอบคำถาม
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
- งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ IT
- เป็นต้น

ทักษะที่ควรมี
Creative Media
Graphic Content

Job Location
Suan Yai,  Mueang Nonthaburi,  Nonthaburi
No. of Position Salary
2 อัตรา
17,000-20,000
Qualifications
  จบวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อสารมวลชน/นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในการทำงานตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร อย่างน้อย 2 ปี
  มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่นในการทำงาน
  มีบุคลิกภาพ-มนุษยสัมพันธ์ดี
  มีทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี
  สามารถใช้โปรแกรมกราฟิก/ Mobile App เพื่อสร้างสรรค์สื่อใหม่ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
  มีความคุ้นเคยในการใช้ Social Media ได้ทุกช่องทาง
  มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลเนื่อหาในรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียงได้ดี
  มีความคล่องตัวในการทำงานสูง ทำงานวันหยุดได้ ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ไม่รับพิจารณาผู้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ
How to Apply
- ติดต่อโดยตรงกับทางวิทยาลัย
- สมัครทาง E-mail
- ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
เลขที่ 14/5 ถนนพิบูลสงคราม  Tambon Suan Yai  Mueang Nonthaburi
Nonthaburi  11000
Tel : 02-967-5050
Fax : 02-967-3932
Email : pongsawadi_05@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.pongsawadi.ac.th
Job Code 1035961
Position PR / Graphic Content
Categories Marketing
Subcategories PR Marketing/Marketing Communications
Industry Education
Salary 17,000-20,000
Date Posted 17 September 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company