JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-นครราชสีมา ชัยนาท ลพบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก

Responsibilities
- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดหาสถานที่หรืองานกิจกรรมและการขายสินค้า เช่น ลานเบียร์,งานประเพณีตามเทศกาลต่างๆ
- สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า
- ประสานงานกับทีมงานออนเทรดในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่งในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก
- ดำเนินการจัดเตรียมองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เป็นไปตาม ธีมงานที่บริษัทกำหนด เช่น เวที, เต้นท์, ป้ายไฟ, สื่อส่งเสริมการขาย ฯลฯ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาคน เพื่อมาทำการติดตั้งเวที, เต้นท์, ป้ายไฟ, สื่อส่งเสริมการขายต่างๆ และควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ทั้งก่อน และหลัง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละครั้ง
- เตรียมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละครั้ง
- เตรียมงาน อุปกรณ์ สถานที่ ให้พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยคำนึงถึงคุณภาพ และความสะอาด
- จัดทำ และรายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละครั้ง ทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

Job Location
นครราชสีมา ชัยนาท ลพบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก
Upcountry
No. of Position Salary
หลายอัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  ปริญญาตรี โฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือประสานงานด้านกิจกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
Apply for this position please contact
  Contact : คุณจิดาภา หรือคุณสสิธร
  Tel : 02-078-5896, 098-250-6912-13
  Email : thaibev_503@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Address : Thaibev Quarter เลขที่ 62 ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_503@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1042545
Position เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-นครราชสีมา ชัยนาท ลพบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก
Categories Freelance
Subcategories Event Organizer
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Job Location นครราชสีมา ชัยนาท ลพบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก
Date Posted 19 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
View All Positions of This Company