JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
22 August 2019
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทงานเป่า,ฉีด และพ่นสี ที่ได้รับรองมาตราฐาน ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO/TS16949, GMP/HACCP บริษัทเรากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการขยายกำลังการผลิตและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- รถรับส่ง
- ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
- เบี้ยขยัน 500-800 บาท/เดือน
- เสื้อฟอร์ม
- อาหารฟรี
- ค่าอาหาร (กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่)
- ค่ากะสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะ
- ค่าอาหารทำงานในหยุดประจำสัปดาห์
- เงินช่วยเหลือ กรณีงานแต่ง งานบวช
- งานเลี้ยงประจำปี
- กิจกรรมท่องเที่ยว
- สวัสดิการอื่นตามกฎหมาย
- โบนัสประจำปี
- เงินพิเศษอื่นๆ เช่น ค่าเทียว ค่าโทรศัพท์
Position : QA Engineer (ปิ่นทองโครงการ 2)

Responsibilities
1.จัดทำแผนงานในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายประกันคุณภาพพร้อมทั้งกระจายเป้าหมายในการทำงานให้พนักงานที่รับผิดชอบดูแลนำไปควบคุมปฎิบัติ
2.สร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดไว้
3.ประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Part/Part Approval) เพื่อกำหนดจุดตรวจสอบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดลูกค้า และจัดทำมาตรฐานในการตรวจเช็ค/วัดผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้แผนกควบคุมคุณภาพไว้ใช้ในการตรวจสอบ
4.จัดทำสรุปผลการดำเนินการในแผนกทุกเดือนให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
5.ดำเนินงานต่างๆที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่บริษัท จัดขึ้นอาทิ TPM,5ส., KPI,QCC เป็นต้น
6.งานระบบคุณภาพต่างๆขององค์กรให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และระบบคุณภาพทุกระบบ เช่น ISO.9001,ISO14001,OHSAS,TPM,IATF16949,5ส.การเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี เป็นต้น
7.ติดตามคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยการใช้เครื่องมือทางสถิติพื่อบ่งชี้สิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต รวมถึงการทวนสอบ
8.ติดตามผลการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของวัตถุดิบจาก Supplier และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งร่วมประเมิน Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.ติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณภาพทุกส่วน/ฝ่าย ในการวิเคราะห์สาเหตุการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดช้ำพร้อมติดตามประเมินผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าและข้อร้องเรียนภายใน
10.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Location
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2)
Nong Kham,  Si Racha,  Chon Buri
No. of Position Salary
1 อัตรา
Negotiate
Qualifications
  เพศชาย-หญิง
  อายุระหว่าง 25-30 ปี
  มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพ อย่างน้อย 3-5 ปี
  มีทักษะการพูดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
  มีประสบการณ์ทำงานด้าน Document การตรวจประเมินของระบบคุณภาพต่างๆ
  มี service mind , สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  ทำงานเร็ว แคล่วคล่องว่องไว
  สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply for this position please contact
  Contact : คุณเพิ่มพูล นนพิภักดิ์
  Tel : 088-465-6658
  Email : pjw_128@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Address : 150/62 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
How to Apply
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ แผนกบุคคล วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"
 • สมัครผ่านอีเมล์
 • สมัครผ่าน JobThai(Click Apply Now)
 • Contact
  คุณนันท์นภัส เฟื่องบุญ สาขาสมุทรสาคร,คุณเพิ่มพูล นนพิภักดิ์ สาขาชลบุรี - นิคมฯ ปิ่นทอง 2
  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
  นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง 2
  สาขาสมุทรสาคร : 28 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 สาขาชลบุรี : 150/62 หมู่ 9  Tambon Nong Kham  Si Racha
  Chon Buri  20110
  Tel : 034-839-130-1, 038-347-187-8, 038-347-204-5
  Fax : 034-839-320, 038-347-189
  Email : pjw_128@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.pjw.co.th
  Job Code 1042580
  Position QA Engineer (ปิ่นทองโครงการ 2)
  Categories Engineering
  Subcategories Production Engineer/Process Engineer
  Industry Packaging
  Salary Negotiate
  Job Location นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2)
  Date Posted 22 August 2019
  Contact คุณนันท์นภัส เฟื่องบุญ สาขาสมุทรสาคร,คุณเพิ่มพูล นนพิภักดิ์ สาขาชลบุรี - นิคมฯ ปิ่นทอง 2
  Click to view map
  View All Positions of This Company