JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
23 August 2019
บริษัท คอสท์ แพลน จำกัด
บริษัท คอสท์แพลน จำกัด เป็น บริษัทฯไทย ที่ให้บริการด้านการบริหารต้นทุนงานก่อสร้างแก่ภาคอสังหาริมทรัพย์และการเงิน ก่อตั้งแต่ปี2549 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ ความชำนาญ ทักษะอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับงานสำรวจปริมาณและการจัดการต้นทุนงานก่อสร้างและบริษัทฯให้บริการด้านบริหารต้นทุนก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานระหว่างประเทศชั้นนำในประเทศไทย งานโครงการ งานโรงแรมและรีสอร์ท งานที่อยู่อาศัย งานอาคารพาณิชย์และค้าปลีก งานอาคารสถาบันการศึกษา งานการปรับปรุงใหม่ - งานโรงงานอุตสาหกรรม อื่นๆ (Construction Cost Consulting & Quantity Surveying Services )
Benefits
ปฎิบัติงาน 5 วัน (จ-ศ หยุด เสาร์-อาทิตย์)
1.ประกันสังคม
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.ประกันอุบัติเหตุ
4.ตรวจสุขภาพประจำปี
5.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ( เป็นกรณี )
-งานฌาปนกิจ
-อื่นๆ
6.สวัสดิการอาหารเช้า
7.ท่องเที่ยวประจำปี
8.ค่าเดินทาง พาหนะ(บางตำแหน่ง เป็นกรณี)
9.สวัสดิการอายุงาน (ตามเงื่อนไข)
- ท่องเที่ยวต่างประเทศ-ในประเทศ
- การศึกษาตนเอง-บุตร
- ประกันสุขภาพ
- อื่นๆ
10.งานเลี้ยงสังสรรค์ งานกิฬา ประจำปี
11.การพิจารณาโบนัส ปรับเงินประจำปี(ตามผลงานและผลประกอบการ)
Position : QS Manager (Budget&BOQ)

Responsibilities
1.วางแผน ดูแล จัดทำ งบประมาณ BOQ,Pre-Tender ของงานก่อสร้างทั้งหมด
2.วางแผนวิเคราะห์ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสำหรับงบประมาณ BOQ และ Pre-Tender
3.วางแผนวิเคราะห์ ตรวจสอบปัญหาในงบประมาณ BOQ และ Pre-Tender พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
4.วางแผน ควบคุม ดูแล ผูัใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.วางแผน รายงานความคืบหน้า ปัญหา ต่อผู้บังคับบัญชา
6.วางแผน ให้คำแนะนำ รายละเอียด ด้านเทคนิคด้านวิศวกรรมหรือด้านอื่นๆได้แก่ทีมงาน
7.วางแผน พัฒนา ฝึกอบรมทีมงาน
8.อื่นที่ได้รับมอบหมาย

Job Location
Suan Yai,  Mueang Nonthaburi,  Nonthaburi
No. of Position Salary
1-2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Qualifications
  ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) สาขา วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศกรรมเครื่องกล
  มีประสบการณ์ทำงานด้าน QS (Consult) หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
  มีทักษะด้าน Computer ในการใช้ Program Ms.Office ,Auto Cad,CostX,Ms Project อื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีทักษะการบริหารจัดการ การวางแผน การวิเคราะห์
  มีทักษะ การนำเสนอ การติดตามงาน การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ภาวะผู้นำ
  บุคลิกภาพดี , มนุษยสัมพันธ์ดี ,ทัศนคติเชิงบวก,มีทักษะประสานงาน, การสื่อสาร,การเจรจาต่อรอง
  สามารถการให้คำปรึกษา มีใจรักบริการ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  สามารถเดินทางไปประชุมภายนอกได้
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
- สมัครผ่านทาง E-mail
- โทรติดต่อสอบถาม 02-525-4928,081-832-1224 ฝ่ายทางรัพยากรบุคคล
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คอสท์ แพลน จำกัด
24/169 ห้อง 105 ซ.พิบูลสงคราม 15 ถ.พิบูลสงคราม  Tambon Suan Yai  Mueang Nonthaburi
Nonthaburi  11000
Tel : 02-525-4928
Fax : 02-525-4940
Email : costplan_02@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.costplan.co.th
1.เดินทางมาจากสะพานพระราม 7 เข้าสู่ถนนพิบูลสงคราม ผ่านมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนสตรีนนท์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ข้ามแยกพระราม 5 ถนนพิบูลสงครามุ่งหน้าไปทางท่าน้ำนนท์ ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิบูลสงคราม 15 100-200 เมตร ตึกอพาร์ทเม้น ศ.มนัส เพลซ
2.เดินทางมาจากถนนกาญจนาภิเษก มุ่งหน้าสะพานพระราม 5 ชิดซ้ายลงพระรามพระราม 5 (ก่อนข้ามแยก)เลี้ยวซ้ายไปทาง ท่าน้ำนนท์ ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิบูลสงคราม 15 100-200 เมตร ตึกอพาร์ทเม้น ศ.มนัส เพลซ
3.เดินทางมาจากถนนติวานนท์ - กรุงเทพฯนนท์ แยกแครายมุ่งหน้าแยก Big C ติวานนท์ จากนั้นให้เลือกได้ 2 เส้นทาง
- เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปท่าน้ำนนท์ ถึง 4 แยก ก่อนข้ามไปตลาดนนท์ ท่าน้ำนนท์ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพิบูลสงคราม เจอ 3แยกไฟแดง ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถเข้าซอยพิบูลสงคราม 15 100-200 เมตร ตึกอพาร์ทเม้น ศ.มนัส เพลซ
- ตรงขึ้นสะพานข้ามแยก Big C ติวานนท์ มุ่งหน้าสะพานพระราม 5 ให้ชิดซ้ายออกก่อนข้ามแยกเพื่อขึ้นสะพานพระราม 5 และให้เลี้ยวขวา 4 แยกไฟจราจร มุ่งหน้าไปท่าน้ำนนท์ ผ่ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิบูลสงคราม 15 100-200 เมตร ตึกอพาร์ทเม้น ศ.มนัส เพลซ
รถเมล์ประจำทางที่ผ่านสาย : 543 114 203 97 90 65 64 63 32 หรือทุกสายที่ผ่านท่าน้ำนนทบุรี
Job Code 1046180
Position QS Manager (Budget&BOQ)
Categories Construction/Survey/Architecture/Interior Design
Subcategories Chief/Manager/Management
Industry Consulting
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Date Posted 23 August 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map