JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
16 September 2019
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Benefits
 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และอื่นๆ
 • พนักงานที่ประจำโรงงาน มีสวัสดิการบ้านพัก และอาหาร
 • Position : ผู้บริหารงานขาย Retail Pack (โมลาส)

  Responsibilities
  - วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง
  - วางแผนการขายและจัดทำแผนการตลาดของทีมขาย รวมถึงวางแผนใช้งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกลุยทธ์
  - สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ High Value และส่งเสริมการดำเนินงานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
  - สร้างความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย และรักษาฐานลูกค้าของบริษัท รวมทั้งหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุม

  Job Location
  Khlong Toei,  Khlong Toei,  Bangkok
  No. of Position
  1 อัตรา
  Qualifications
    ปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    มีประสบการณ์ในการขายไม่น้อยกว่า 5-10 ปี
    มีประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร อาหารสด อาหารสัตว์ ปุ๋ย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีทักษะด้านของการควบคุมบริหารจัดการและนำทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย
    มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
    สามารถมองภาพรวมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และมีความมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ
    สามารถวิเคราะห์ตลาดและวางแผนกลยุทธ์แผนงานขาย
    มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และนำเสนอการขาย
  How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai

 • สมัครผ่าน E-mail
 • Contact
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
  Bangkok  10110
  Tel : 02-794-1000
  Website : www.mitrphol.com
  BTS เพลินจิต
  Job Code 1050590
  Position ผู้บริหารงานขาย Retail Pack (โมลาส)
  Categories Sales
  Subcategories Sales/AE
  Industry Agricultural
  Date Posted 16 September 2019
  Contact ฝ่ายบุคคล
  Click to view map
  View All Positions of This Company