JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
15 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา

Responsibilities
1.รวบรวมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน นิติกรรมสัญญาต่างๆภายใต้ บจก.แคชแวนแมนเนชเมนท์ ได้แก่สัญญาเช่า (อาคาร สำนักงาน หน่วยขาย),สัญญาบริการพื้นที่, ประกันภัยหน่วยขายสิค้า ทรัพย์สิน รปภ,สัญญาเช่า(รถยนต์),ประกันภัยรถยนต์,ต่อภาษีรถยนต์บัตรน้ำมัน,ที่จอดรถ,อินเตอร์เนต,CCTV,สัญญาจ้างทำของ,จ้างบริการและอื่นๆ
2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการแก้ไขสัญญาประเภทต่างๆตามข้างต้น โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากรด้วย พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบในกสนยกร่าง ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาดังกล่าว
3.รวบรวมตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน เพิ่มลดสาขา ติดตามเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จรวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.เป็นผู้ประสานงานการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ ได้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสุรา (ป.2) เอกสารประกอบการจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่ม จัดซื้อ จัดสร้าง อาคารสิ่งปลูกสร้าง การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางการบัญชี ขอใบอนุญาติจำหน่ายสุราและเอกสารมอบอำนาจต่างๆ
5.เข้าร่วมประชุมในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขของสัญญาต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายกิจการและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ
6.จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาต่างๆให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
7.กำกับดูแลและติดตามการทำสัญญาและการติออายุสัญญานิติกรรมต่างๆให้ทันตามกำหนดและไม่ปล่อยให้ล่วงเลยหรือสิ้นสุดอายุสัญญา
8.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงนามเอกสารสัญญาต่างๆ

Job Location
อาคาร EastWater ชั้น17
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position
1 อัตรา
Qualifications
  ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
  มีประสบการณ์การตรวจสอบแก้ไขหรือยกร่างสัญญาอย่างน้อย1-3ปีขึ้นไป
  ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  ความสามารถในการใช้ภาษาเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี(เขียนอย่างการเป็นลำดับขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล)
Apply for this position please contact
  Contact : คุณกิตติ ทวีบุญญาภา (สำนักทรัพยากรบุคคล)
  Tel : 02-785-5555 ต่อ 4723
  Email : thaibev_514@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_514@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1050827
Position เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
Categories Legal
Industry Food, Drink & Tobacco
Job Location อาคาร EastWater ชั้น17
Date Posted 15 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company