JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI

Responsibilities
→ ให้การสนับสนุน/แก้ไขปัญหาของระบบ Business Intelligence ที่มีการใช้งานจริงแล้ว ดูแลระบบให้ทำงานออกรายงานผู้บริหารทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเป็นปกติ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานได้
→ พัฒนาระบบ Business Intelligence ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI อาวุโส
• จัดทำฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมตามที่เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI อาวุโสออกแบบให้
• ทดสอบโปรแกรมที่ได้ วางแผนการขึ้นระบบของซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้ใช้
• จัดทำรายงานผู้บริหารภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI อาวุโส
• จัดทำเอกสาร คู่มือ การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการใช้งาน และอ้างอิงในการพัฒนาต่อยอดของซอฟต์แวร์
• ฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในระดับต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการดูแล ปรับปรุงรักษาพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทำงานได้ตรงกับความต้องการของบริษัท
→ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาระบบ ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI อาวุโส
→ ศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Business Intelligence และ Data Warehouse ใหม่ๆโดยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานบริการด้านสารสนเทศอย่างน้อย 0-2 ปี
  มีความเข้าใจ .NET Framework Architecture
  สามารถเขียนและใช้งาน ASP.net C# or VB.net, ADO .Net, SQL Server
  สามารถสร้าง Database
  มีทักษะในการใช้ภาษา SQL
  มีทักษะในการใช้ Pivot Table
  มีทักษะในการใช้ Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)
Apply for this position please contact
  Contact : คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
  Tel : 02-785-7211
  Email : thaibev_516@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_516@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1052414
Position เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI
Categories Computer/IT/Programmer
Subcategories Programmer
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 19 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company