JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่การเงินหน่วย - แคชแวน (สระแก้ว)

Responsibilities
1. ดูแลรักษาเงินสดจากการขายประจำวันให้ครบถ้วน ตรวจนับเงินขายจากพนักงานขายแยกเป็นรายพนักงานให้ถูกต้องก่อนรวบรวมจัดเก็บเข้าตู้นิรภัย พร้อมทั้งนำฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร (Pay-in), การขายบัตรเครดิต (สลิปบัตรเครดิต), ใบกำกับภาษีและ Invoice หลักฐานการจ่ายสินค้ากิจกรรมต่างๆ
3. ตรวจสอบรายงานการขายประจำวัน การแถม การจ่ายสินค้ากิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้ถูกต้องตามแนวทางการขายและนโยบายการขาย
4. จัดทำรายงานการขายสินค้าคงเหลือ จัดทำรายงานการรับ-จ่ายธนาคารและตรวจสอบเอกสาร
การรับ-จ่ายต่างๆ กระทบยอดให้ตรงกับรายงานขาย และรายการรับ-จ่ายสินค้า
5. สรุปรายงานการจ่ายสินค้ากิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
6.ตรวจนับสินค้าคงเหลือร่วมกับสโตร์หน่วย เพื่อนำมากระทบยอดทางบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน
7.นำข้อมูลสินค้าเข้า-ออกจากระบบ VSMS เพื่อทำการ Update สินค้าในระบบกรณีเพิ่มสินค้าใหม่ หรือสินค้าเลิกจำหน่าย
8. ดูแลรักษาเงินสดย่อย จัดทำทะเบียนคุมเงินสดย่อย ตรวจนับเงินสดย่อยจัดเก็บในตู้นิรภัย
9.ดูแลการจ่ายค่าใช้จ่ายบริหารงานของหน่วยขาย ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง และตั้งเบิกชดเชยเงินสดย่อย
10. จัดเก็บบัตรน้ำมัน จัดทำทะเบียนเบิก-จ่าย รวบรวมตรวจสอบใบกำกับภาษีค่าน้ำมัน และสรุปรายงานการใช้รถยนต์
11. ทำรายงานสรุปวันทำงาน ลา ขาด สาย ของพนักงานในหน่วยขายทั้งหมด และคีย์ข้อมูลใน Web
12. ร่วมรับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำตารางอยู่เวร ดูแลสวัสดิการของหน่วยขาย
13. ดูแลทรัพย์สิน ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน กรณีทรัพย์สินชำรุดเสียหาย แจ้งฝ่ายธุรการเพื่อขออนุมัติตัดบัญชีขายซาก กรณีทรัพย์สินมีการโอนเปลี่ยนผู้ใช้งาน จัดทำเอกสารการรับมอบ-ส่งมอบให้เรียบร้อย
14. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ให้เพียงพอใช้งาน
15. สรุปข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขายและข้อมูลการตลาดต่างๆ เก็บรวบรวมภาพกิจกรรมการการตลาด รวมทั้งข้อมูลของลูกค้า
16. เป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ขาย และทีมสนับสนุนการขาย
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
18. กรณีหน่วยขายไม่มีสโตร์หน่วย การเงินหน่วยปฏิบัติหน้าที่สโตร์หน่วยอีก 1 ตำแหน่ง

Job Location
Mueang Sa Kaeo,  Sa Kaeo
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  ปวส.-ป.ตรี
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office
Apply for this position please contact
  Contact : คณปวริศร์ แฉ่งพานิช
  Tel : 02-785-5555 ต่อ 4719 , 098-258-6710
  Email : thaibev_523@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_523@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1055053
Position เจ้าหน้าที่การเงินหน่วย - แคชแวน (สระแก้ว)
Categories Purchasing/Administrative
Subcategories Administration
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 18 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
View All Positions of This Company